Indirecto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (626 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de octubre de 2014
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Suposeu que existeixen dos grups de persones. El grup A està composat per 20 individus cadascun dels quals té la mateixa funció de demanda individual pel bé “X”. Per la seva banda, el grup B estàcomposat per 10 individus cadascun dels quals té la mateixa funció de demanda individual pel bé “X”. Aquestes funcions són les següents:

Grup A:
Grup B:

Calcular la funció de demanda delmercat pel bé “X” i representar-la gràficament.

Grup A= 20 individus
Grup B= 10 individus

QdA=10-p (per a una persona)
QdA=(10-p)*20=200-20p (per a 20 persones)

-1/3*QdB= -10+pQdB=30-3p (per a una persona)
QdB=(30-3p)*10=300-30p (per a 10 persones)

Funció de la demanda dels dos grups:

Qdtotal=(200-20p)+(300-30P)= 500-50p

Suposeu que es produeix un increment de larenda de la mateixa quantia per a tots els individus de tal manera que la nova funció de demanda del mercat és:
Dx mercat= qxd= 600 -50p

Quina serà la disposició a pagar delindividu “representatiu” a canvi de 100 unitats de producte segons l’anterior funció de demanda?

100=600-50p
50p=600-100
P= 10 u.m

Resposta: Segons la funció de demanda donada, el preuque están disposats a pagar els individus a canvi de 100 unitats de producte són 10 u.m.

2. Suposeu que una cooperativa de criança de vedella actua en règim de monopoli a la comarca de la “Garrotxa”.La funció de demanda de vedella dels habitants d’aquesta comarca és:
Qd vedella = 1610 + R –Pvedella –0,1 Ppa + Pporc
Suposeu que es coneixen els següents valors:

R = 100 (R =renda); Ppa = 100; Pporc = 500

Calculeu l’elasticitat- preu de la demanda de vedella quan el seu preu és de 1500 u.m. Com variaran els ingressos de la cooperativa si augmenta el preu de lavedella?

Qd=1600+100-1500-0,1(100)+500=700

ε=∆Q/∆P×p/q= -1×1500/700=-2,14


Si puja el preu de la vedella, els ingressos disminueixen.

Suposeu que ara el preu de la vedella és de 1000...