Infancia i adolescencia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 78 (19416 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANNEX I

MÉS ENLLÀ DE LES BASES PER A UN PROJECTE DE LLEI D’INFÀNCIA DE CATALUNYA: RECULL DOCUMENTAL DEL COMITÈ DE PERSONES EXPERTES PER AL DEBAT

Document de conclusions (15/09/2006)
1. SÍNTESI I ESTRUCTURA DE LA LLEI (REALITZADA PEL COORDINADOR DEL COMITÈ, DR. IGNASI VILA).................................................................................................................4 INTRODUCCIÓ....................................................................................................................................4 ESTRUCTURA DE LA LLEI...............................................................................................................5 TÍTOL I..............................................................................................................................................5 DISPOSICIONS DIRECTIVES........................................................................................................5
Principis rectors ........................................................................................................................................... 6

TÍTOL II............................................................................................................................................8 ELS DRETS DELS INFANTS I EL SEU EXERCICI.....................................................................8
Drets i llibertats civils .................................................................................................................................. 8Entorn familiar, vida quotidiana i altre tipus de tutela ............................................................................ 8 Salut i Benestar........................................................................................................................................... 10 Educació, esbarjo i activitats culturals..................................................................................................... 11 Mesures especials de protecció .................................................................................................................. 11

TÍTOL III.........................................................................................................................................12 LA DEFENSA DELS DRETS DELS INFANTS...........................................................................12 TÍTOL IV .........................................................................................................................................12 LES POLÍTIQUES D’INFÀNCIA I EL TREBALL CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS..........................................................................................................................................................12 TÍTOL V...........................................................................................................................................13 EL RECURSOS EXISTENTS PER LA INFÀNCIA I LES SEVES FAMÍLIES .........................13 TÍTOL VI.........................................................................................................................................13 PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN SITUACIÓ DE RISC I DE DESEMPARAMENT ...........14 TITOL VII........................................................................................................................................14 2. DISPOSICIONS GENERALS I DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS (ELABORAT PEL DR. FERRAN CASAS I EL DR.JORDI COTS)..........................................................................15 TÍTOL I ............................................................................................................................................16 DISPOSICIONS GENERALS.........................................................................................................16
Capítol I...
tracking img