Informática industrial ii

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3978 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Informàtica Industrial IIProfessor: David Cuesta Frau dcuesta@disca.upv.es ● http://dcuesta.alc.upv.es

Informàtica Industrial II


Crèdits:
– –

Teòrics:

4.0

Pràctics: 1.5 Dimarts: de 9:00h a 11h Dijous: de 9:00h a 11h Examen. Amb apunts.Tutories:
– –Avaluació:
5 Pràctiques. Dijous matí (1.5h).
2

Informàtica Industrial II

InformàticaIndustrial II


Coneixements Previs:
– – – –

Electrònica Digital. Programació (Llenguatge C). Control Industrial. Anglès.Relació amb altres assignatures:
– –

Informàtica Industrial I. Perifèrics i Interfícies Industrials.
3

Informàtica Industrial II

Informàtica Industrial II


Objectius:
– –

Introduir les aplicacions dels microcontroladors. Conèixer lesprincipals característiques de la família de microcontroladors Intel-MCS51. Saber dissenyar mapes de memòria per a eixa família de microcontroladors. Conèixer els dispositius bàsics d'entrada/eixida. Familiaritzar-se amb els entorns de desenvolupament per a microcontroladors. Saber fer programes en llenguatge ensamblador i llenguatge C.
4– –Informàtica Industrial II

InformàticaIndustrial II
BIBLIOGRAFIA


Bàsica:


Cuesta Frau, D.,”Manual Pràctic de Programació de la Família de Microcontroladors Intel MCS-51”, Servei Publicacions UPV, ref:2004.3556, 2004 González Vázquez, J.A. “Introducción a los Microcontroladores. Hardware. Software. Aplicaciones ” . Ed. Mc Graw Hill. 1992. Han-Way Huang, “Using the MCS-51 Microcontroller”. Oxford University Press. 2000.

––Complementària:


Campelo Rivadulla, José Carlos; Perlés Ivars, Àngel; Rodríguez Ballester, Francisco. “Microcontroladores Intel MCS-51. Arquitectura y programación”. SPUPV-98.927 (LLENGUATGE C) Yeralan, Sencer; Ahluwalia, Ashutosh. “Programming and Interfacing the 8051 Microcontroller”, Addison-Wesley Publishing Company, 1995. Stewart, James. “The 8051 Microcontroller. Hardware,Software and Interfacing”. Prentice Hall, 1993. Pont, Michael. “Patterns for Time-Triggered Embedded Systems. Building Reliable Applications with the 8051 Family of Microcontrollers”. ACM Press, 2001. Internet: www.8052.com, Developer.intel.com/design/mcs51, www.iar.se , www.microchip.com, www.iguanalabs.com/tools.htm

– – –Informàtica Industrial II

5

Informàtica Industrial IIÍNDEX
1.- Introducció. 2.- Arquitectura de la Família de Microcontroladors MCS-51. 3.- Configuració de Memòries per a Microcontroladors. 4.- Programació de la Família de Microcontroladors MCS-51.
– –

Ensamblador. Llenguatge C.

Informàtica Industrial II

6

1.- Introducció.
1.1.- Introducció històrica.


Inicialment es feien servir microprocessadors per a dissenyar sistemes decontrol. Problemes: moltes línies de circuit imprés, molts circuits integrats. És convenient disposar d'un dispositiu que integre dins del xip distints elements: Microcontroladors. Microcontrolador: circuit integrat amb: CPU, memòria RAM, memòria ROM, EPROM, entrada/eixida paral·lel i sèrie, comptadors, temporitzadors i gestor d'interrupcions. Microprocessadors: 8, 16, 32, i 64 bits. Microcontroladors:4, 8, 16, i 32 bits.

1.2.- Tipus de Microprocessadors i Microcontroladors.
● ●

Informàtica Industrial II

7

1.- Introducció.
1.3.- Característiques Generals dels µC.
● ● ● ● ●

Múltiples ports d'entrada/eixida paral·lela programables. Alta immunitat al soroll elèctric. Set d'instruccions. Instruccions lògiques i de bifurcació. Temporitzadors. Ports d'entrada/eixidasèrie. Aplicacions de control senzilles: calefacció, airbag de vehicles, equips de música, control de perifèrics en computadores, control d'automatismes, etc. Exemples: control porta giratòria, control posicionament antenes, electrocardiògraf.
8

1.4.- Aplicacions dels µC de 8 bits.
Informàtica Industrial II

1.- Introducció.
1.5.- Avantatges de la Regulació amb µC.
● ● ● ●...
tracking img