Informacio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1808 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Arquitectura de la informació
Grau Multimèdia

PAC 1. QUE FA L'ARQUITECTE DE LA INFORMACIÓ

1

mavino@uoc.edu

Ens trobem immersos en plena era digital de la informació. Amb l’exponencial proliferació d’Internet i la gran quantitat de continguts que es generen cada dia, es fa cada cop més imprescindible disposar de sistemes eficients d’organització per tal que aquesta informació puguiser consultada instantàneament d’una forma fàcil i intuïtiva. Des dels inicis de la civilització, l’ésser humà ha tingut la necessitat de catalogar, organitzar i classificar tot el que l’envolta per tal de facilitar el coneixement i l’aprenentatge. L’home organitza per tal d’explicar i controlar el seu entorn. L’Arquitectura de la Informació (AI) és una disciplina emergent basada en la ciència del’organització de la informació i el coneixement humà que pretén organitzar un conjunt d’Informació, de tal manera que qualsevol persona l’entengui i la integri al seu coneixement de manera senzilla. És el conjunt de pràctiques que partint de l’objectiu d’un web site, organitzen el contingut en subconjunts amb noms comprensibles per a l’usuari final, facilitant les operacions de cerca i ús de lainformació que conté. Un web site que des de la seva concepció no estigui pensat en l’usuari final esta destinat al fracàs. Crear un web amb el contingut mal estructurat o amb un sistema de cerca i interacció poc clars, donen una mala experiència a l’usuari com resultat i això repercuteix en el desistiment d’aquest en continuar visitant el lloc web obligantlo a buscar respostes en un altre site.D’aquí la vital importància de la AI que té com a objectiu principal satisfer les necessitats dels usuaris. De res serveix disposar d’un gran sistema informàtic o d’un disseny encisador si l’usuari no es capaç de comprendre’l i utilitzar-lo satisfactòriament. L’Arquitectura de la Informació (AI) tracta d’organitzar la informació de manera que els usuaris puguin trobar respostes concretes als seusinterrogants. És el procés d’organitzar, mostrar, etiquetar els continguts i dissenyar la navegació d’una plana web. Una bona AI fa que un site sigui més fàcil d’utilitzar, ja que permet trobar ràpidament la informació que es busca.

2

mavino@uoc.edu

Utilitzar un procés de disseny basat en l’arquitectura de la informació facilita la comprensió i navegació del visitant, amb el qual generem unaexperiència d’usuari positiva. Per posar un exemple podem pensar en una habitació desendreçada com la que observem en la següent imatge:

IMATGE: http://blogderandy.files.wordpress.com/2008/06/20070508000316-desorden.jpg

De ben segur que no treballarem a gust en aquest escriptori on tot esta desendreçat i on trobar quelcom resulta quasi bé una odissea. Doncs un lloc web amb una malaArquitectura de la Informació pot resultar tan frustrant a l’usuari com treballar en aquest escriptori. Entenc que cap empresa, servei, negoci... vol proporcionar aquesta imatge als seus clients, per això es de gran importància l’AI en el desenvolupament de les diferents aplicacions.

3

mavino@uoc.edu

L’Arquitectura de la Informació permet als usuaris: Entendre grans quantitats d’informacióTrobar la informació que necessiten de forma simple. Realitzar accions mitjançant la computadora.

I permet als dissenyadors i programadors web: Aclarir la missió y la visió del site, centrant les necessitats dels visitants. Generar estructures que suportin canvi i creixement en el temps. Determinar quins continguts i funcionalitats ha d’incloure el site. Utilitzar noms comprensibles a les diferentsàrees d’informació Crear sistemes de navegació intuïtius.

Moltes vegades es renuncia a fer estudis amb usuaris a causa de l'augment en la inversió inicial del producte que representen. No obstant això, la reducció de costos associada a la introducció d'aspectes d'usabilitat en el disseny dels productes està més que provada: no solament es redueixen els costos de producció, de manteniment i...
tracking img