Informatica actic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3846 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Direcció General d'Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

Competències bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació Presentació

Educació d'adults

COMPETIC

Autores (Abril 2010): Azucena Vázquez Gutiérrez Esther Subias Vallecillo

Aquests materials han sigut elaborats ampliant, adaptant i actualitzant eldocument “Competències Bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació Formació de Persones Adultes1”

Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.

1Competències Bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació Formació de Persones Adultes
Pàgina 2/19

Educació d'adults

COMPETIC

Índex de contingutsContextualització:...................................................................................................................4 Introducció..............................................................................................................................5 Ensenyaments d'informàtica a l'educació d'adults................................................................7 Curs COMPETICinicial..........................................................................................................8 C2. Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu (Tecnologia)........................8 C4. Tractament de la informació escrita (Tractament de text)...............................................9 C3. Navegació i comunicació en el món digital (Navegació i comunicació).......................10 Curs COMPETIC1...............................................................................................................11 C6. Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul)..................................................11 C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia).............................................................................................................................................12 C1. Cultura, participació i civisme digital (Participació digital)............................................12 Treball de síntesi .................................................................................................................13 Curs COMPETIC2...............................................................................................................14 C1. Cultura, participació i civisme digital.............................................................................14 C2. Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu...........................................15 C3. Navegació i comunicació en el món digital...................................................................15 C4. Tractament de lainformació escrita..............................................................................16 C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment....................16 C6. Tractament de la informació numèrica..........................................................................17 C7. Tractament de lesdades...............................................................................................17 C8. Presentació de continguts.............................................................................................18 Treball de síntesi..................................................................................................................18 Propostacurricular...............................................................................................................19

Pàgina 3/19

Educació d'adults

COMPETIC

Competències bàsiques TIC (COMPETIC) en educació d'adults
Contextualització:
El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació exerceix uns efectes de canvi profund en tots els àmbits de la societat: les relacions interpersonals, el món laboral, l’oci, els mitjans de comunicació, els tràmits...
tracking img