Informatica

Páginas: 2 (316 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2011
int x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9;
double x8;

Console.WriteLine("Venta de _____________________________________");
Console.WriteLine("contamos con ________________________________");Console.WriteLine(" 1.- ____________________ );
x1=int.parse(Console.ReadLine();
Console.WriteLine( 2.- ____________________);
x2=int.Parse(Console.ReadLine();
console.WriteLine(" 1.-____________________");
x10=int.Parse(Console.ReadLine();
x4=10*x1;
x5=15*x2;
x6=20*x3;
x7=x1+x2+x3;
x8=x7*0.10;
X9=x8-X9;
Console.Writeline("Su ________________ es de:"= );Console.Writeline("Su _______a pagar es :" );
Console.Write(Gracias por su comprar)
Console.Readline();

ERRORES QUE ENCONTRE EN LAS LINEAS DE CODIGO.dafvhdbv jdbsvdkjfvbadkjbn vkjabkv jbakbfvkjdbfvkhdbkva b ñfjdvad

kjs bvjadbfvhasl dvjasjkl dflkvhja djlgkl adgfklad sjfladjl agjdfkl

jad kljl adkj fkljlkjf askljf kldsjfkjd sklfjdsl kfjldskjf klsd jflks

jdfk ldslfk jd sk fjskl df jk ldsjfkls dj fk lsdj klf jsd klf jkd sjfl ksjfk

ls dj fks djk lfj sdkl fjld skfj klds jfkl sdjl fkjs dklfj sldk jfls kdjfks

ldjf klds jfkl sjkf jdsklf jdsk lfjk lds jfkl dsj fkls djl fkj dsk lfjldsj

fsd jfls djf klj dsklfjld skjfk ldsjfk lsjflkj dsklfj sdkl fjsk ldj fkls

djf klsd jfk ljds kfj dsk lfjsd kljf lkds jfk ldsj fjd sklf jsk ldjf kld sjf

kld sjf ksd jlf kjs klf jsd klj fldskj fkl dsj fkls jdf ljd sklf jds klj kl ds

jklsj fld skj fs oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscaroscar oscar oscar oscar oscar oscaqr oscar oscar oscaer oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscae oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscar oscaer oscar oscar osadca fklwsgkls ksfwsnlfjsnkld nmx,mxncvnd,mx xndvldsnfvkjs lswripokqwóer kñaoskdpoasekjpor sdjksjgfs sjlgndsjlgnd lsnlsnfls pqwoeipoqwrpo werteriu sjldgfnlsd asnmdasnmas kslsdkl lkaskjldkjldfsc cnjdsjxcnjsd lwlifwekisdijowefj qwasd...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informática
  • Informatica
  • Informatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS