Informe instal·lacions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (782 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INFORME DE REFORMA D'INSTAL·LACIONS D'HABITATGE UNIFAMILIAR
AILLAT A BARCELONA
1 CALEFACCIO.
El funcionament de la casa és amb caldera de gas natural d'aproximadament 30 kW
(no es veu la placade característiques), situada a coberta. Dóna servei de calefacció
per aigua amb difusors tipus radiadors de fosa i d'alumini, segons les zones, depenent
de l’antiguitat de les estances. El sistemade distribució de tubs està encastat en
paviments
i
murs.
La proposta d'actuacio és la instal·lació d'una caldera de condensacio de gas natural,
d'alta eficiencia de 45 kW, situada a coberta, ensala de màquines ventilada. Es
generarien 3 circuits bitubulars, dividits per plantes, per poder sectoritzar-los. Caldria
comprovar la viabilitat d’utilitzar els tubs actuals, reduint laintervenció en rases. En els
radiadors s'haurien d'instal.lar noves claus i detentors, adaptant-los a la normativa
actual.
No s’aconsella la instal·lació de calefacció per terra radiant, ja sigui perdistribució
d’aigua o elèctrica, al tractar-se d’una instal·lació costosa en quant a mà d’obra,
d’aixecar paviments.

2 AIRE CONDICIONAT
Degut a les bones condicions climatiques de la casa, recomanemaire condicionat
únicament a dormitoris. El sistema propossat és amb maquines tipus vrf, d’alta
eficiència energètica. La producción de climatització es situaria a l'espai de
sotacoberta a lasala d'instal·lacions.
Als dormitorios, propossem un sistema d’aire condicionat amb split de conductes
situats a cel rasos o sobre armaris, sense penalitzar l'estètica dels sostres de la casa.

3VENTILACIO
Proposta de ventilacio creuada controlada desde plantes cap al lluernari de l'escala,
on pensem en la col·locació d’un exutori, utilitzant l’escala com a xemeneia a l’estiu.
L’escalaactualment és un punt molt càlid de l’habitatge, amb el que també caldria
una protecció solar de la coberta. El sistema de ventilació es conectarà a un sistema
de domòtica que regularà la ventilació...
tracking img