Ingenieria software

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (600 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Enginyeria del software

Pràctica C
Tercera part

DIAGRAMA D’ESTATS: Cd’u Enregistrar Lliurament Clau

DIAGRAMA D‘ESTATS: Cd’u Crear Reserva Conserge

DIAGRAMA D’ESTATS: Cd’u EscollirReserva Departament

La màquina d’estats SeleccioLlista es la mateixa del cd’ú Enregistrar Lliurament Clau..

DIAGRAMA DE CLASSES: Cd’u Introduïr Reserva entrega

La màquina d’estats IntroducioDadeses la mateixa del cd’ú Crear Reserva Conserge.

METAFORES

Metàfora empleat:
Número empleat:
Tipus empleat: Director Secretari Cap

Metàfora Reserva:
Número empleat:
Númeroreserva:
Motiu:

Metàfora Setmanal:
Número empleat:
Número reserva:
Motiu:
Dia:
Hora inici:
Hora fi:
Setmanes

Metàfora Singular:
Número empleat:Número reserva:
Motiu:
Data Lliurament:
Hora inici:
Hora fi:

Metàfora Grup:
Número empleat:
Número reserva:
Motiu:
Número reserva grup:Metàfora Departament:
Codi:
Denominació:

Metàfora Sala:
Lletra:
Seients:

Metàfora Lliurament Clau:
Data Lliurament:
Data Retorn:

DISSENY DE LESFINESTRES

DISSENY DE LES CLASSES D’ENTITAT

DISSENY DE LA BASE DE DADES RELACIONAL

tblliurament Clau ( data_lliurament,n_empleat,ll_sala,data_retorn )
* n_empleat correspon a numero_empleat deEmpleat, sense valors nuls i amb duplicats.
* ll_sala correspon a lletra de Sala, amb índex sense duplicats.
*
tbsala (lletra, seients)
tbempleat ( numero_empleat,tipus,codi )
* codicorrespon a codi de Departament, sense valors nuls i amb duplicats.
tbdepartament (codi, denominació, numero_empleat)
* numero_empleat correspon a numero_empleat de Empleat, sense valors nuls iamb duplicats.

tbreserva ( numero_empleat,motiu,numero_reserva )
tbreservar ( Sala,numero_empleat,codi )
* sala correspon a lletra de Sala, amb , sense valors nuls i amb duplicats.
*...
tracking img