Ingeniero en no hacer nada

Páginas: 22 (5480 palabras) Publicado: 29 de enero de 2012
LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI SAP® BUSINESSOBJECTS™ DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ SAP BUSINESSOBJECTS O SOFTWAROVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI SAP BUSINESSOBJECTS PŘILOŽENÉM K TÉTO SMLOUVĚ, KTERÝ MŮŽE ZAHRNOVAT POČÍTAČOVÝ SOFTWARE, S NÍM SOUVISEJÍCÍ MÉDIA, TIŠTĚNÉ MATERIÁLY A ONLINE NEBO ELEKTRONICKOU DOKUMENTACI (DÁLE JEN „SOFTWARE“). NEŽ PŘIKROČÍTE K INSTALACISOFTWARU, MUSÍTE SI PŘEČÍST PODMÍNKY NÍŽE UVEDENÉ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN "SMLOUVA"), VZÍT JE NA VĚDOMÍ A AKCEPTOVAT JE. POKUD S PODMÍNKAMI SMLOUVY NESOUHLASÍTE, MŮŽETE SOFTWARE DO TŘICETI (30) DNŮ OD DATA NÁKUPU VRÁTIT NA MÍSTĚ, KDE JSTE JEJ POŘÍDILI, A BUDE VÁM V PLNÉ VÝŠI VRÁCENA CELÁ ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. 1. POSKYTNUTÍ LICENCE. Společnost SAP BusinessObjects vámposkytuje nevýhradní a omezenou licenci na používání softwarových produktů a funkcí, za které jste zaplatili příslušné poplatky, a to pro vaše interní obchodní použití a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Software je vám poskytován formou licence, nikoli prodeje. Pokud jste tento produkt získali jako reklamní licenci obsaženou v jiném produktu společnosti SAP BusinessObjects, platídalší omezení uvedená v bodě 3.9 ("reklamní licence") níže Pokud jste produkt získali v balíčku nebo v kombinaci s produktem třetí osoby, můžete produkt používat pouze s daným produktem třetí osoby, jak je popsáno v bodě 3.7 (dále jen „Omezená licence“) níže. Licence se nevztahuje na jiný softwarový program poskytovaný s tímto Software včetně reklamního softwaru, jehož užití se řídí onlinesoftwarovou licenční smlouvou dodávanou s daným softwarem. Pokud získáte nebo vám budou poskytnuty adresáře, komponenty, konektory, utility, data nebo jiné položky od společnosti SAP BusinessObjects určené pro použití se softwarem (dále jen "Doplňková Technologie"), musíte tuto doplňkovou technologii používat v souladu s podmínkami, povinnostmi a omezeními dle této smlouvy. Termín "Software", jak se zdepoužívá, bude považován za termín zahrnující Doplňkovou technologii i Produkty třetích osob. "SAP BusinessObjects" je společnost Business Objects, od které získáváte software nebo související služby, ať přímo či nepřímo prostřednictvím prodejce, nebo - pokud ve vaší zemi žádná společnost Business Objects neexistuje - společnost Business Objects Software Limited. 2. INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ. Softwaremůžete nainstalovat a používat pouze v takové konfiguraci a pro takový počet licencí, které jste získali. Můžete také v přiměřeném rozsahu nainstalovat neproduktivní kopie Softwaru pro účely obnovy po havárii, nouzového restartování a zálohy, včetně pořízení kopií pro tyto účely pro použití na jednom nebo více místech určených pro obnovu po havárii. Chcete-li uplatnit svá práva na Software vsouladu s touto licenční smlouvou, musíte aktivovat svou kopii Softwaru způsobem popsaným v průběhu spuštění. Společnost SAP BusinessObjects může kontrolovat počet a typ licencí a používání softwaru pomocí uvolňovacích klíčů. TYPY A DEFINICE LICENCÍ. 3.1. Licence na aplikaci. Licence na aplikaci vám povoluje instalovat jednu instanci Softwaru v prostředí s jedním nebo více servery a umožňujeuživatelům, kteří mají k takovému Software licenci NUL, získat přístup k Softwaru a používat jej. Každá licence na aplikaci je přiřazena k jednomu nasazení a nesmí být sdílena mezi různými nasazeními.. Licence definovaného uživatele (Named User License - „NUL“). Je-li Software poskytován jako Licence definovanému uživateli, každý jednotlivý koncový uživatel musí být konkrétně identifikován jako výhradníoprávněný z licence NUL. Sdílení licence NUL více než jednou osobou je výslovně zakázáno. Kromě toho nelze licence NUL převádět z jedné osoby na druhou, ledaže původní koncový uživatel již nepožaduje přístup k Softwaru a tento přístup mu již není povolen. Licence souběžného přístupu ("CAL") Je-li Software poskytován na základě Licence souběžného přístupu, nesmí souhrnný počet koncových uživatelů,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • sin nada que hacer
  • Nada Qué Hacer.-.
  • algo sin nada que hacer
  • Nada que hacer
  • Nada que hacer
  • sin nada que hacer
  • Sin nada que hacer
  • Nada Que Hacer

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS