Ingeniero

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (881 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ASPECTES DEL COMENTARI DE TEXT NARRATIU


1. Argument.

És el resum de la història explicada en el text que analitzem.

2. Tema.

És la idea que l’autor vol transmetre. És la conclusióque es desprèn de l’obra literària, és a dir, aquella peculiar interpretació o manera de veure la vida que ens brinda l’autor.
El tema principal es pot complementar amb idees o temes secundaris.3. Estructura.

És l’anàlisi de les parts en què es pot dividir l’obra tenint en compte com avança l’acció que s’hi desenvolupa. L’estructura tradicional és la que divideix el text enintroducció, nus i desenllaç.

4. Personatges.

Primer, cal conèixer el personatge per mitjà dels seus atributs (físics, psicològics, nom, etc.) i com és presentat en el relat.
Segon, veurem la influènciaque l’ambient exerceix sobre ell.
Tercer, estudiarem què és la transformació del personatge.

L’aspecte físic, caràcter, nom ... són elements que el novel·lista ha de triar en cada cas d’acord ambla intenció narrativa i les regles de la versemblança. Però més important que la presentació dels personatges és l’evolució que fan al llarg de l’obra. Aquesta tranformació dels personatges pot serde moltes maneres: física, de l’edat..., però la transformació important és la que s’opera a l’interior del personatge: el guany en experiència, en riquesa interna, en coneixement de si mateix i delmón.

Els personatges poden ser presentats directament o indirectament ja que poden ser descrits pel narrador, a través de l’acció mateixa, pels altres personatges...

Els personatges es distingeixenuns d’altres per la seva importància en el desenvolupament de la narració, per la seva intervenció, la seva profunditat, les seves idees, la seva manera de ser, etc.

Hi ha diferents tipus depersonatges segons la importància:

● Protagonista: és el personatge principal, el més important, el que viu de manera central l’acció.
● Antagonista: és l’adversari, el que té com a funció...
tracking img