Ingles.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (404 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRESENT SIMPLE
Hàbits i rutines

Adverbis de freqüència: never, sometimes, etc. Estructura: subj + adv + verbinfi. + ..

3a persona: s!

Estructura negativa: subj + don't+ verb infinitiu.Estructura pregunta: Do + subj + verb inf.


PRESENT CONTINUOUS:
Està passant mentres parlem

Estruc afirmativa: subj + to be (am, are, is) + verb ing.

Estruc negativa: subj + to be ennegativa ('m not, aren't, isn't) + verb ing

Estructura pregunta: Verb to be (Am, Are, Is) + subj + verb ing

Estruc resposta: Yes they are, no they arent..


PAST SIMPLE
fets passats.Estructura afirmativa: Subj + verb 2a columna + ...

Estructura negativa: Subj + didn't + verb INFINITIU

Estructura pregunta: Did + subj + verb INFINITIU

Estructura resposta: Yes, he did´/ no hedidn't

Adv: yesterday, last week, 1 hour ago..


PAST CONTINUOUS
descriure accions passades en procès de realització

Estructura afirmativa: Subj + was / were + verb ing

Estructura negativa:Subj + wasn't / weren't + verb ing

Estructura pregunta: Was / Were + subj + verb ing

Estructura pregunta: Yes/ No was/nt were/nt.


When: davant PAST SIMPLE
While: davant PAST CONTINUOUSPRESENT PERFECT
experiencies passades sense indicar el moment o situacions que van començar i continuen en el present.

Estructura afirmativa: Subj + have / has + verb 3a columna / ingEstructura negativa: Subj + haven't / hasn't + verb 3a columa / ing.

Estructura pregunta: Have / Has + subj + verb3a /ing
Estructura resposta: SI, NO + subj + have has
EVER: Preguntar sobre experienciespassades. Havehas + subj + ever + verb3aing + ...
NEVER: experiencies que no hem tingut: Subj + to be + never + verb3aing

EL BEFORE, BY THE TIME VA AMB EL PASSAT, ABANS.
PAST PERFECT
accions quevan passar abans que altres en passat. Segona accio que es la mes recent va en past simple i la mes antiga en past perfect.
EL AFTER SEMPRE VA ABANS DEL PAST PERFECT.
Es tructura afirmativa: Subj...
tracking img