Inmunologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 109 (27079 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 27 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
INMUNOLOGIA

TEMA 1

Immunologia: Ciència que estudia la immunitat; és un estat de protecció front a les malalties, i més concret front a malalties infeccioses.

Tots els òrgans i teixits implicats en eixa immunitat es coneixen com a sistema immunitari o immunològic. La resposta global i coordinada que es posa en marxa després de l'entrada en l'organisme d'un component extern és la reaccióimmune o immunològica.

Tradicionalment s'associa la resposta immune a microorganismes patògens, la resposta immune dona també front a altres substàncies no reconegudes per l'organisme.

Resposta immune: Reacció de l'organisme front a substàncies estranyes, incloent microorganismes i altres substàncies o molècules estranyes, sense que tinga repercussió patològica o fisiològica.

Laimmunologia és l'estudi de la immunitat en el sentit més ample, i dels esdeveniments cel·lulars i moleculars que tenen lloc quan l'organisme entra en contacte amb altres microorganismes o molècules estranyes. De vegades no és necessària la entrada de organismes o molècules per produir resposta immune.

És una ciència jove, els orígens són els estudis de Jerek, que donaren lloc a la primera vacuna. Laimmunologia ha avançat pràcticament en els últims 90 anys.

Visió general de la resposta immune

Normalment els individus sans estan protegits per la resposta immune, i són capaços de destruir, neutralitzar o aïllar les molècules estranyes i fer fora el microorganisme.

El fonament de la resposta immune és el reconeixement com a estrany de un org, per fer això, els vertebrats han desenvolupatdos mecanismes, els específics, i els inespecífics.

Cada molècula de reconeixement estranya es diu antigen. No reconeixen tot el org com a tal, sinó menudes molècules d'aquest:
#

Mecanismes inespecífics: Reconeixen inespecíficament a l'antigen, sols se'l reconeix com a estrany. Poden diferenciar entre estrany i propi, i dirigeixen sobre ell la resposta inespecífica basant-se en mecanismespreparats abans del contacte.

La resposta serà igual per a tots els antígens. Constitueixen una primera línia defensiva de l'organisme front a org
#

Mecanismes específics: La activen els org que aconsegueixen superar la resposta inespecífica. Aquesta sí que diferencia entre antígens, i la resposta és diferent per a cadascun, per això tarda més en aplicar-se. Té capacitat de memòria. Deforma que si torna a entrar en contacte amb l'antigen, la resposta és més ràpida i enèrgica.

Una vegada es reconeix l'antigen, es posen en marxa mecanismes per eliminar-lo, i poden ser

o

Cel·lulars. Mecanismes per a destruir l'antigen està basat en les relacions entre cèl·lules.
o

Humorals. Formada per molècules, fonamentalment anticossos oIg, que interaccionen amb els antígens.

Segons el tipus d'antigen predomina una o altra, però les dues naixen del reconeixement específic.

Dividim el sistema immune en tres parts:

*

Els òrgans i teixits: Es coneixen com a òrgans limfoides.
o

Primaris: Òrgans en els quals es formen i maduren totes les cèl·lules del sistema immune, sols són òrgans quetenen com a funció la preparació de les cèl·lules, per una part tenim la medul·la òssia (allí es formen totes les cèl·lules del sistema immune), i el timus (allí madura el limfòcit T)
o

Secundaris: Són aquells en que es produeix el contacte entre les cèl·lules del sistema immune i l'antigen, és n es produeix el reactivament de l'antigen i l'activació de la resposta immune.Els ganglis limfàtics són cúmuls de cèl·lules del sistema immune distribuïdes per tot l'organisme, és important que siga així per poder reconèixer qualsevol invasió en l'organisme. Aquestos ganglis filtren tots els fluids extravasculars i reconeixen tots els possibles antígens. Existeix a més un teixit limfàtic associat a mucoses, MALT, que són cúmuls de cèl·lules immunoactives que es troben a...
tracking img