Instalación vivienda

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1390 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Projecte instal·lació elèctrica d’una vivendaBarcelona, 21 de Octubre de 2011

Tutor del projecte:

Departament d’Electricitat

Contingut

1. Memòria 3
1.1. Introducció 3
1.2. Descripció de l’habitatge 3
1.3. Grau d’electrificació i punts d’utilització 3
1.4. Quadre de protecció i comandament. Ubicació i elements 4
1.5.Característiques dels circuits 5
1.6. Elecció del mecanismes de comandament seleccionats i dels elements auxiliars necessaris 6
1.7. Pressupost 7
2. Plànols i Esquemes Elèctrics 91. Memòria
2.1. Introducció
El present document té com a finalitat la realització de la instal·lació i dimensionat elèctric d’una vivenda.
2.2. Descripció de l’habitatge
Lavivenda està formada per una parcel·la rectangular de superfície 134 m2
Aquesta estarà formada per una sola planta amb la següent distribució:

Distribució de la superfície | m2 |
Dormitori de matrimoni | 19 |
Dormitori | 17,5 |
Bany 1 | 6,5 |
Bany 2 | 11,2 |
Vestíbul | 8,2 |
Sala d’estar | 36 |
Passadís | 7 |
Cuina-Menjador | 28,5 |
Superfície TOTAL | 140 |L’habitatge tindrà un alçada total de 2,5 m, ja que només es considera una superfície rectangular d’un únic pis.

2.3. Grau d’electrificació i punts d’utilització

El grau d’electrificació de la nostra vivenda correspon a un grau d’electrificació baix, donat que la nostra superfície total es inferior a 160 metres quadrats tal i com marca la ITC-25 en el Reglament Electrotècnic de BaixaTensió.
A cada estança de la nostra instal·lació s’hauran d’utilitzar com a mínim els punt d’utilització següents.
Estança | Circuit | Mecanisme | Nombre de punts d’utilització | Superfície /Longitud |
Accés | C1 | Polsador timbre | 1 | - |
Vestíbul | C1 | Punt de llumcommutador 10 A | 12 | 8,2 |
| C2 | Base 16 A 2p+T | 1 | |
Sala d’estar | C1 | Punt de llumInterruptor doble de 10ACommutador de 10 ACommutador d’encreuament 10 A | 4121 | 36 |
| C2 | Base 16 A 2p+T | 6 | |
Dormitori de matrimoni | C1 | Punt de llumInterruptor 10 ACommutador 10 ACommutador d’encreuament 10 A | 3221 | 19 |
| C2 | Base 16 A 2p+T | 4 | |
Dormitori | C1 | Punt de llumInterruptor 10 ACommutador de 10 A | 212 | 17,5 |
| C2 | Base 16 A 2p+T | 3 | |
Bany 1 | C1 | Punt dellumInterruptor 10 A | 11 | 6,5 |
| C5 | Base 16 A 2p+T | 1 | |
Bany 2 | C1 | Punt de llumInterruptor 10 A | 21 | 11,2 |
| C5 | Base 16 A 2p+T | 2 | |
Passadís | C1 | Punt de llumcommutador 10 A | 22 | 7 |
| C2 | Base 16 A 2p+T | 2 | |
Cuina | C1 | Punt de llumInterruptor 10 ACommutador 10 A | 312 | 28,5 |
| C2 | Base 16 A 2p+T | 4 | |
| C3 | Base 25 A 2p+T | 1 | |
|C4(1)C4(2)C4(3) | Base 16 A 2p+TBase 16 A 2p+TBase 16 A 2p+T | 111 | |
| C5 | Base 16 A 2p+T | 3 | |

2.4. Quadre de protecció i comandament. Ubicació i elements

La previsió de càrrega en un grau d’electrificació bàsic comprèn el rang 5750 W a 9199W, encara que a l’hora de realitzar la instal·lació se suposarà que el valor més adequat per a l’ instal·lació ha de ser de 5750 W per a uncalibre de 25 A. Per tant els elements de quadre de protecció i comandament han de tenir les següents característiques:
L’alçada a la qual s’han de situar aquests dispositius generals i individuals de comandament i de protecció dels circuits, mesurada des del nivell de terra, ha d’estar compresa entre 1,4-2 metres. L’altura a la que es col·locarà serà de 1,6 metres
Els dispositius generals iindividuals de comandament i protecció, la posició de servei dels quals ha de ser vertical, s’han d’ubicar a l’interior del quadre de distribució d’on han de partir els circuits interiors.

Interruptor de control de potencia (ICP) que es col·locarà al quadre general de protecció el qual tindrà la funció de desconnectar el circuit quan la suma de les potencies sigui major a la potencia contractada....
tracking img