Instalacion solar fotovoltaica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2277 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Índex
Contingut
Índex 1
Memòria 2
1- Descripció de l’encàrrec 2
2- Característiques del projecte 3
3- Formulari 4
4- Càlculs 5
5- Opció adoptada 6
6- Normativa 7
Plànols 34
Plànol de l’instal•lació fotovoltaica 34
Característiques dels materials. 35
Pressupost 42
Manteniment i garantia 43
Bibliografia 45Memòria

1- Descripció de l’encàrrec

Nom: XXXXXXXXXX
Ocupació:Instal•lador
Competències: instal•lador elèctric
Data: 18 d’Octubre del 2010
Lloc: Barcelona
Per qui es fa: l’ instal•lació es fa per a una casa de camp de tres habitacions, menjador, cuina i bany de 80m2 que la seva utilització és constant en tot l’any.

2- Característiques del projecte

És una instal•lació solar fotovoltaica que pretén alimentar una casa de camp amb enllumenat,rentadora, frigorífic, i altres usos que pugui tenir la casa.
L’ubicació de les plaques solars és al sostre de la casa, col•locades de manera que hi ha 3 files de plaques solars separades 2m perquè no els i toqui l’ombra. Les bateries i el regulador estàn situats a les golfes de l’habitcle, on disposen d’un punt de llum i ventil•lació.
Aquesta instal•lació es compon de:
Panells solars
- Longitudpanell: 1.495mm
- Amplitud panell: 674mm
- Espessor panell: 46 mm
- Potència: 125w

Bateries
- 12v
- 210 Ah
Reguladors
- W max 4500w
Inversors
Cable elèctric per fer l’ instal•lació
Enllumenat 20 lampares
Rentadora
Frigorífic
4 preses de corrent de 1000w cada una
Suports per als panells fotovoltaics

3- Formulari

Les formules que farem servir per fer els càlculs de tota l’instal•lació fotovoltaica són els següents:
La llei d’Ohm
I = W / V I = U / R
Càrrega mitjana diària en Ah
Whora dia / V Panell
Sobre dimensionar
+ 25%
Intensitat requerida
Ah / HSP
Secció conductor
S = 2 x P x L x 100 / 56 x V2 x 3(cdt)
Inclinació panells
Utilització per tot l’any: latitud ( 41 ) + 5º
Distància entre panells
D = d1 + d2 = l (sin α / tan h0 + cos α )

4- Càlculs
Potènciatotal: 15445’2 W h/dia
1- Càrrega mitjana en Ah
Ah= 15445,2 / 12 = 1287,1 Ah

2- Sobredimensionem
1287,1 + 25% = 1608,875 Ah

3- Calculem l’intensitat requerida (Ah / HSP )
1608,875 / 4 = 402,218 A

4- Calculem l’intensitat nominal del panell
125/12= 10,416 A

5- Calculem el nombre de panells
402,218 / 10,416 = 38’6 39 panells

6- Dimensionem les bateries ( c.diari x diesautonomia / descàrrega )
1608,875 x 5 / 0,7 = 11491,964 Ah

7- Numero de bateries ( Ah total / Ah bateria )
11491,964 / 210 = 54’7 55 bateries

Numero reguladors
15445,2 / 4500 = 4 reguladors

Numero inversors
15442,2 / 3000 = 6 reguladors

8- Secció conductor
S= 2 x 15445,2 x 1 x 100 / 56 x 144 x 3 = 127,6 mm2

Separació panells

D= d1 + d2 = l ( sin46 / tan 46 + cos46 )

D = 1495 (0’719 / 1,036 + 0,695 ) = 2,0m

5- Opció adoptada

He escollit tots aquests materials per poder fer la instal•lació solar fotovoltaica en una vivenda situada a Barcelona d’uns 80m2, per tal de que els gastos de l’ instal•lació siguin els mínims, tot i que per aquestes instal•lacions fa falta una bona inversió per poder-ho amortitzar.
Enllumenat
He escollit 20 lampares de 7 watts cadascuna,el model: STECA E-27 de corrent continu perquè crec que la per la il•luminació no es necessiten unes lampares més potents que aquestes. Aquestes consumeixen poc que es el que interessa.
Bateria
He triat la bateria FS-240 Solar perquè és un model que per instal•lacions fotovoltaiques va molt bé. I crec que pel preu que té ens surt mol a compte.
Panells
Els panells que compondran l’instal•lació són el model PV-TE125MF5N de 125W. He agafat aquesta opció perquè si fossin uns panells gaire mes grossos ni hauria de posar mol pocs, però hagués tingut molts problemes de transport, col•locació, etc. I si hagués escollit uns panells més petits, n’haguessin fet falta molts, i això tampoc surt a compte.
Però el més important de tot de perquè he escollit aquests panells és que al ser alts...
tracking img