Instalacions paneles solares

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 29 (7052 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció 3

Situació actual 6

L’energia 8

Energia calòrica o tèrmica 8
Energia fotònica 9

Aplicació d’una instal·lació solar a una casa 10

Aigua calenta sanitària (o sistema ACS) 10
Sistemes de circulació natural: 10
Sistemes de circulació forçada: 11
Càlcul d’un sistema d’aigua calenta sanitària a casa 12
Instal·lació de sistemes de calefacció amb energia solar activa. 14Funcionament: 14
Càlcul d’un sistema de calefacció per energia solar a casa 15
Integració arquitectònica dels col·lectors solars plans 16

Instal·lació elèctrica fotovoltàica 19

Aspectes a tenir en compte al instal·lar aquest tipus de font d’energia solar 20
Els preus actuals de mitja per la creació de projectes d’aquest tipus són els següents: 21

Aplicació de l’energia solar per al’escalfament de l’aigua d’una piscina 21

Càlcul del nombre de panells solars necessaris per a la meva piscina, que té una profunditat de 2 metres 22
La instal·lació d’aquest recurs a la piscina. 23

Elecció d’un panell solar pla 24

Disseny, mida i pes 24
Material i forma del circuit hidràulic 25
Aïllant tèrmic 25
La caixa i el marc 25
Valoració personal del treball i conclusió de lesenquestes 26

Annexos 27

Els plànols de casa meva a escala 1/50 27
Agraïments a: 30
Bibliografía 30
Enquestes 31

Introducció

Vivim rodejats de maquines per totes parts. Màquines que ens informen, ens transporten, ens escalfen... En definitiva “ens fan la vida més fàcil” Les màquines no son més que transformadores de l’energia. Sense ella no podríem funcionar. Per això, la recerca de fonsd’energia es fa inajornable.
L’evolució de la humanitat s’ha desenvolupat paral·lelament al desenvolupament al descobriment i a l’explotació de diferents fonts d’energia. Pràcticament, l’únic animal de sang calenta que existeix a la Terra i el que la natura no ha dotat d’adaptacions especials per protegir-se de les inclemències meteorològiques ni per resoldre els seus problemes de transport, ésl’ésser humà.
A canvi, l’evolució l’ha equipat amb un cervell amb un cervell extraordinàriament complex que li ajuda a comunicar-se, idear processos, crear art i solucionar problemes.
Cada civilització i època s’ha caracteritzat per un ús determinat de les fonts d’energia conegudes.
Els historiadors molt sovint coincideixen en senyalar que la història de l’home es el relat de com han fet perconquerir l’energia. És clar que la història es composa de molts més factors i que es relacionen entre sí i no tenen igual desenvolupament en unes parts del món i d’altres.
Abans de conèixer el foc, els homes i les dones sols contaven amb la seva pròpia màquina corporal, els seus muscles per caçar menjar i desplaçar-se d’un lloc a un altre.
Per aprofitar aquesta energia, va utilitzar instruments moltrudimentaris però cada cop amb més quantitat (pals, pedres...). El foc va passar de ser temut a ser dominat. A partir d’aquest instant la llenya es convertí en una fon d’energia de gran importància. L’home podia escalfar-se, cuinar una major varietat d’aliments i protegir-se de depredadors.
Convé recordar que fa més de mig milió d’anys, l’home conegué el foc però durant milers d’anys només eracapaç de mantenir-lo encès d’una forma constant. Fa 200000 anys els homes van aprendre a encendre’l.
A partir de la conquesta del foc, podia dominar la llum, l’escalfor i els depredadors.
Això li va permetre descobrir la metal·lúrgia. Els instruments i les armes serien molt més resistents i eficaces.
Posteriorment va afegir la força muscular d’alguns animals mitjançant la domesticació. Laagricultura emergent es beneficià molt amb l’ús d’aquests animals. Fa aproximadament 6000 anys la provisió de noves fonts d’aliments per part de l’agricultura alliberar els homes de la recerca de menjar i així van poder dedicar-se a altres activitats.
Amb el pas dels anys i la diversitat d’activitats de l’home va fer que cada cop més les comunitats fossin més grans en numero de persones. Cada cop...
tracking img