Instalar wxp

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (468 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA 4 D’INSTAL·LACIONS: INSTAL·LACIÓ WINDOWS XP
Professor Pedro Blanco pedro.blanco@fje.edu
David Sicart david.sicart@fje.edu
Objectiu de la pràctica
* Preparar el PC per instal·larun sistema operatiu.
* Establir els passos a seguir de forma ordenada per realitzar el procés anterior.
* Aprendre a instal·lar un sistema operatiu en un disc dur buit.

Material necessari* Ordinador PC.
* DVD de teoria de la matèria.
* CD-ROM de La Salle.
* Apunts del professor.
* Paper i llapis.
* Disquets i/o CD-ROM del sistema operatiu.

Enunciat de lapràctica
* Instal·lar el disc dur en el PC.
* Comprovar que les connexions entre el disc dur i el CD-ROM siguin les correctes (MASTER-SLAVE).
* Encendre el PC i comprovar que tot funcionacorrectament (disquetera, CD-ROM i disc dur). L’ordre d’arrencada serà primer disquetera, segon CD-ROM.
* Reinicia l’ordinador amb l’opció de compatibilitat de CD-ROM.
* Posa el CD de Windows XP enla unitat de CD-ROM i iniciar la instal·lació.
* Modifica l’estat del disc deixant dues particions lògiques, la primera, de 4GB de capacitat, s’haurà de dir WXP1112, i una altra, de la resta decapacitat del disc, que s’haurà de dir DADES.
* Donar format NTFS a les unitats de disc dur.
* Durant el procés d’instal·lació, us demanarà la creació d’un usuari. El que heu de fer és crear-nedos, cadascun tindrà el nom d’un dels components del grup.
* En el punt que demana el nom que volem donar a la màquina, posarem el primer cognom de cadascun dels dos integrants del grup:Cognomalumne1_Cognomalumne2
* Un cop finalitzat el procés, comprovar que el sistema arrenca correctament.
* La pràctica només serà vàlida quan l’ordinador arrenqui des del disc dur. Mostrar elresultat al professor.
*
Qüestions
1. S’ha acomplert l’objectiu d’aquesta pràctica?
2. Quines dificultats t’has trobat en realitzar la pràctica?
3. Creus que algun dels passos hauria de...
tracking img