Instruments musicals a l'edat mitjana

Páginas: 28 (6865 palabras) Publicado: 7 de diciembre de 2011
Instruments musicals a l’Edat Mitjana

* L’Edat Mitjana

L’Edat Mitjana és el període històric comprés entre el segle V i el segle XV. El seu començament està situat a l’any 476 amb la Caiguda de l’Imperi Romà d’Occident i el seu fi a l’any 1492 amb el descobriment d’Amèrica, data que coincideix amb la invenció de la Impremta i el fi de la Guerra dels Cent Anys.
Sol dividir-se en duesgrans períodes: l’Alta Edat Mitjana (segle V a segle X); i Baixa Edat Mitjana (segle XI a segle XV).
Moltes vegades es considera l’Edat Mitjana com una època obscura sumida en el retrocés intel·lectual i cultural, i una letargia social i econòmica (que a la vegada està associada amb el feudalisme). Es definiria com un període dominat per el aïllament, la ignorància, la teocràcia, la superstició i lapor, alimentada per la violència i la brutalitat de guerres i invasions constants i epidèmies apocalíptiques.
Tan mateix, en aquest llarg període de mil anys va haver tot tipus de fets i processos molt diferents entre si, diferenciats temporal i geogràficament, responent tant a influencies mútues amb altres civilitzacions i espais, com a dinàmiques internes. Molts d’ells van tindre una granprojecció cap al futur, entre d’altres els que vans entra les bases del desenvolupament de la posterior expansió europea, i el desenvolupament dels agents socials que van desenvolupar una societat estamental de base predominantment rural però que va presenciaren naixement d’una incipient vida urbana i una burgesia, que amb el temps desenvoluparien el capitalisme. Lluny de ser una època immobilista,l’Edat Mitjana, que havia començat amb migracions de pobles sencers, i continuat amb grans processos repobladors, va veure com en els seus últims segles els antics camins (molts d’ells vies romanes decaigudes) es reparaven i modernitzaven amb airosos ponts, i aquests s’omplien de tota mena de viatgers.
També van eixir en aquesta època noves formes polítiques, que van des de el califat islàmic alspoders universals de la cristiandat llatina (Pontificat i Imperi) o l’Imperi bizantí i els regnes eslaus integrats en la cristiandat oriental; i en menor escala, tot tipus de ciutats estat.

* La música Medieval

La música medieval compren tota la música europea composta durant l’Edat Mitjana. L’única música medieval que pot ser estudiada es aquella que va ser escrita i per tant hasobreviscut. Donat que la creació de manuscrits musicals era molt cara, a causa del cost dels pergamins, i la bona quantitat de temps necessari per a escriure tota una copia, només les institucions molt acabalades pogueren produir manuscrits que han sobreviscut fins a l’actualitat. Entre aquestes institucions generalment estan l’Església i les institucions eclesiàstiques, sobretot els monestirs. Aquestestradicions manuscrites no reflecteixen molt de la musica popular d’aquella època.

Al començament d’aquesta època, la musica era monofònica i monorrítmica en la que apareix un text cantat al uníson i sense cap acompanyament instrumental escrit. En notació medieval antiga, el ritme no pot ser especificat, encara que la notació neumàtica pot donar clares idees dels frasejos; i altres notacionsposteriors indiquen la utilització de modes rítmics. La simplicitat del cant, amb la veu al uníson, és molt comú. La notació de la polifonia es va desenvolupant, la seua assumpció significa que les primeres pràctiques formals s’inicien en aquest període. L’harmonia, amb intervals consonants de quintes justes i octaves ( i després quartes justes) comença a escriure’s . La notació rítmica permetcomplexes interaccions entre múltiples línies vocals d’una forma repetible. La utilització de múltiples textos i la notació de l’acompanyament instrumental es desenvolupen cap al final de l’època.
Molts dels instruments utilitzats en l’època medieval perviuen encara hui en dia amb algunes variacions. La musica medieval utilitza sobretot instruments de corda, com el llaüt, la mandora i el salteri....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La publicitat a l’edat mitjana.
  • Espanya a l'edat mitjana
  • Esquema de l'edat mitjana
  • Musica. l'edat mitjana
  • De l'edat mitjana a l'edat moderna
  • Història de la música: dels inicis a l'edat mitjana
  • Vestimenta a l'Edat Mitjana
  • Escriptura llatina a l'edat mitjana

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS