Inteligencia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2279 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Intel—ligència Emocional

El concepte “intel—ligència emocional” fa referència a la «capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments, els sentiments dels demés, motivar-nos i manejar adequadament les relacions que mantenim amb els altres i amb nosaltres mateixos». Es tracta d’un concepte que avarca habilitats molt diferents –encara que totes elles siguin complementàries-, a laintel—ligència acadèmica o cognitiva.

Des d’aquesta vessant, hi ha persones que cognitivament són molt intel—ligents, però amb una gran mancança d’intel—ligència emocional i acaben per exemple, treballant per a altres persones menys brillants cognitivament.

Aquests dos tipus d’intel—ligència, la intel—lectual i la emocional, són expressions de diferents regions cerebrals. El intel—lecte es fonamentabàsicament en el funcionament del neocòrtex, com sabem la part, evolutivament parlant més recent, mentre que els centres emocionals ocupen un lloc molt profund en la regió subcortical. La intel—ligència emocional, està relacionada amb el funcionament harmònic entre els centres emocionals i els centres intel—lectuals.

Salovey y Mayer varen definir la intel—ligència emocional com la «capacitat decontrolar i regular els sentiments d’un mateix i dels demés, i utilitzar-los com una guia dels pensament de l’acció». Goleman (màxim divulgador de la intel—ligència emocional) ha adaptat el model d’aquests autors, i ha definit cinc habilitats emocionals que influeixen en l’adquisició i desenvolupament de la IE*. Les cinc habilitats són:

Habilitats socials • Consciència d’un mateix: és la capacitatde saber el que estem sentint en un determinat moment i d’utilitzar les nostres preferències per prendre decisions fonamentades en una avaluació realista de les nostres capacitats i en una sensació sòlida de la confiança en nosaltres mateixos. •

Autoregulació: saber manejar les nostres emocions per tal de facilitar la feina que estem duent a terme i que no la entorpeixen; ser conscients i saberdemorar les gratificacions en la recerca de nous objectius; ser capaços de recuperar-nos del estrès emocional.

*

IE: Intel—ligència Emocional

12

Intel—ligència EmocionalMotivació:

saber

utilitzar

les

nostres

preferències

més

profundes

per

tal

d’encaminar-nos vers els nostres objectius, ajudar-nos a prendre iniciatives, ser més eficaços i saberperseverar malgrat els contratemps i les frustracuions que es presenten. •

Empatia: adonar-se’n del que estan sentint les persones, ser capaços de posar-nos al seu lloc, de cercar noves relacions i saber estar amb un àmplia diversitat de persones.Habilitats socials: manejar be les emocions en les relacions, interpretant les situacions i les xarxes socials; interactuar fluidament;utilitzar aquestes habilitats per persuadir, dirigir, negociar i resoldre discussions; cooperar i treballar en equip.

Intel—ligència emocional i adolescència No hi ha coses, no hi ha persones amb les que et relaciones, no hi ha situacions de la vida quotidiana que no comporti alguna emoció. Els fets, les circumstàncies, les relacions amb els altres, no són asèptiques, no estan buides de desig del quevolem que passi, de les expectatives que dipositem en que succeeixi el que volem. Aquestes expectatives amaguen uns objectius quan ens relacionem amb els altres.

Objectius: • • • Reconèixer que les situacions de la vida inclouen emocions. Valorar que cada persona pot sentir coses diferents davant d’un mateix fet. Distingir les fases que implica qualsevol presa de decisions.

Les emocions sonla signatura de que ets tu qui està en una situació. Són la confirmació de que existeixes i pateixes, de que estan fent teva la situació, de que ets el/la protagonista de la teva vida. Les emocions ens lliguen a la realitat. Ja sigui agradable o desagradable una emoció te està dient que el que passa a fora no et deixa indiferent, que el que està passant té quelcom a veure amb tu.

No podem...
tracking img