Intro eco

Páginas: 10 (2367 palabras) Publicado: 10 de enero de 2012
INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA.

PRÀCTICA DE CLASSE- Temes 4, 5, 6, 7

Data límit d’entrega: 16/01/2012

Respostes disponibles el 9/01/2012

Membres del grup:

1. Comptabilitat nacional.

Indiqueu si es comptabilitza en el VAB (PIB) de l’any en curs :

| |SÍ |NO |
|Elvalor de part de la collita de blat adquirida per les empreses farineres (1) | |X |
|L’autoconsum de les famílies del sector agro-pesquer (2) |X | |
|La farina utilitzada per les panificadores industrials (3) | |X |
|Lafarina destinada a la venda al detall (4) |X | |
|L’adquisició d’un habitatge construït fa dos anys (5) | |X |
|La compra de maquinària per les empreses (6) |X | |
|Elmanteniment i millora de la maquinària (7) |X | |
|Existències, productes en curs de fabricació o capital circulant amb valor afegit per les empreses (8) |X | |
|L’estoc de vehicles produïts però no venuts a la fi de l’any (9) |X | |
|El treballdomèstic de la llar no remunerat (10) | |X |
|Les beques dels estudiants (11) | |X |
|Les compres de títols de deute públic (12) | |X |

Càlcul del PIB:PIB = PT - PIT; PIB = C + I + DP + X - M

(1) És un bé intermedi ( Aquest blat es ven a les empreses farineres. Els excedents de blat produït l’any en curs i no venut a la fi de l’any sí es comptabilitzarien en el PIB/VAB com a inversió en existències)

(2) Els béns d’autoconsum de les llars agrícolas i pesqueres, es considera producció per a consum o ús final propi. Es valorasegons la suma dels costos

(3) És un bé intermedi

(4) És un bé final de consum

(5) Inversió en existències a l’any corresponent

(6) Béns finals d’inversió (Inversió en capital fix)

(7) Inversió de reposición de capital fix. Depreciació o amortització

(8) Inversió en existències, productes en curs de fabricació o capital circulant

(9) Inversió en existències. Productes finals(10) Activitat no de mercat no valorada en el VAB

(11) Les transferències de les AAPP són finançades mitjançant impostos, no duen valor afegit. Són una redistribució del VAB del període considerat

(12) Els actius i passius financers són transferències de fons prestables i drets patrimonials. No són VAB. Les comissions cobrades per la banca i entitats financeres als particulars i empreses síformen part del VAB, corresponen a serveis financers

2. Comptabilitat nacional. (Les xifres en unitats monetàries)

Inversió neta 2.200; Subvencions 110; Impost de societats 50; Exportacions 1.000; Transferències 60; Impostos directes sobre la renda del treball 160; Interessos 500; Cotitzacions a la Seguretat Social 135; Dividends 250; Beneficis no distribuïts 40; Amortitzacions 250;Importacions 1900; Consum 4.600; Despesa pública 1.750; Rendes estrangeres obtingudes al país 100. Rendes nacionals obtingudes a l’estranger 200; Impostos indirectes 400.

a) Inversió bruta (IB) = Inversió neta (IN) + Amortitzacions = 2.200 + 250 = 2.450

b) Producte Interior Brut a preus de mercat (PIBpm) (Mètode de la despesa):

PIBpm = Consum + IB + DP + X – M = 4.600 + 2.450 +...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • foro intro a la eco.
  • Tratado de semiotica, intro umberto eco
  • Intro Eco
  • Intro A La Eco 3
  • Intro A La Eco Otro Resumen 1
  • Apunte intro a eco
  • Intro Eco Empresa4
  • ejercicios intro eco

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS