Introducció al tractament d'aigües

Páginas: 2 (466 palabras) Publicado: 22 de enero de 2012
1. Tot i que ¾ parts de la superfície del planeta és coberta d’aigua, l’aigua és un bé escàs. El problema és que l’aigua disponible per al consum humà és poca i està repartida de forma molt desigual.Prop del 96,5% de l’aigua del planeta és als oceans (per tant és salada), als casquets polars hi ha prop del 1,75%; els aqüífers subterranis i permafrost tenen prop del 1,72% i la resta (entre 0,03 i0,04%) es reparteix entre llacs, embassaments i rius, principalment.

2. L’aigua la podem classificar segons els usos que li podem donar:

▪ Aigua potable: per consum de persones ianimals.

▪ Aigua apta per consum industrial.

▪ Aigua apta per consums agrícoles.

▪ Aigua per usos esportius i de lleure.

3. Per fer un ús sense riscos de l’aigua s’han deseguir una sèrie de passos:

▪ Captació: Agafar l’aigua del medi (pou, riu, etc)

▪ Transport i distribució: Portar l’aigua fins l’usuari, generalment amb canonades.

▪ Tractaments icondicionaments: Es potabilitza i es dóna a l’aigua les característiques organolèptiques (olor, sabor, color) adequades pel seu consum.

▪ Consum: L’aigua ens arriba a casa i amb ella ens rentem,cuinem, etc.

▪ Evacuació: L’aigua que hem fet servir l’enviem per la xarxa de clavegueram per ser tractada adequadament i tornada al medi.

▪ Depuració: Tornem l’aigua a les sevescaracterístiques inicials.

▪ Retorn al medi: Un cop l’aigua és suficientment neta, la retornem al medi.

4. Contaminants de l’aigua:

Els contaminants són substàncies que no estan en excés ono haurien de ser.

Contaminants físics (no afecten la composició): Canvien els caràcters organolèptics (color, olor, sabor)

• Greixos i olis: Olis de cuina, abocaments industrials.Provoquen l’eutrofització dels medis aquàtics i, per tant, augment de la M.O. a l’aigua.

• Escumes: Per sabons i pols. Impedeixen que passi la llum I que es produeixi la fotosíntesi, fins que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • tractament
  • Tractament
  • TRACTAMENT
  • Tractament Hoffitis
  • tractament parkinson
  • introduccio
  • Introducci
  • introduccio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS