Introduccio a l'energia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (946 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció a l’energia

Índex

1.Energia, treball i potència 2.Energia mecànica, cinètica i potencial 3.Manifestacions energètiques 4.Transformacions energètiques
----- Introducció al'energia2-----

 Energia, treball i potència
L’energia és la capacitat que té un cos per realitzar treball.

•Treball
Definim el Treball W fet per una força constant F sobre un objecte com el productede la component de la força F al llarg del desplaçament pel desplaçament s que provoca.

W = F ⋅ s ⋅ cos θ

[W ] = J = N·m
s

----- Introducció a l'energia3-----

Energia, treball ipotència

Tant la força com el desplaçament són magnituds vectorials, però el treball és una magnitud escalar. Segons com siguin les direccions relatives de F i de Δr el treball serà positiu, negatiu ozero.

W > 0  Treball Motor

W = 0  Treball Nul

W < 0  Treball Resistent

----- Introducció a l'energia4-----

Energia, treball i potència

Exemple resolt: Una vagoneta de 50 kg és en unavia horitzontal. L’estirem amb una corda que forma un angle de 30º en la direcció de la via, amb una força de 160 que la desplaça 100 m. La força de fricció entre les vies i les rodes és de 40 N.Calcula el treball fet per cada una de les forces que actuen sobre la vagoneta

----- Introducció a l'energia5-----

Energia, treball i potència

•Potència
La potència és el treball realitzat perunitat de temps

W P= ∆t

J [ P] = W = s

La potència representa la rapidesa amb que es fa un treball determinat

----- Introducció a l'energia6-----

Energia, treball i potència Si laforça i el desplaçament són en la mateixa direcció

P = F·v

Exemple resolt: Quina és la potència en CV que ha de desenvolupar el motor d’un cotxe si per mantenir-lo a la velocitat de 90 km/h ésnecessari aplicar una força de 1000 N?

----- Introducció a l'energia7-----

Energia, treball i potència Magnituds Unitats Sistema internacional Força Pes Treball Potència Joule (J) Watt (W)...
tracking img