Introduccion al ordenador

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1109 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
| |
|Introducció a l’ordinador |
|Hardware i Software || |
| |
| |
||

14/10/2010
Informàtica
INDEX

|Arquitectura del ordinador |3 |
|Estructura |3|
|Software |4 |
|Llenguatge de programació |4 |
|Sistema Operatiu |5|
|Classificació dels Sistema Operatiu |6 |
|Emmagatzematge de la informació |7 |
Arquitectura de l’ordinador

Hardware: correspon a totes les parts físiques i tangibles d’un ordinador: els seuscomponents elèctrics, electrònics, electromecànics i mecànics, els seus cables, gabinets o caixes, perifèrics de tot tipus i qualsevol altre element físic involucrat

Software: és el conjunt dels programes de còmput, procediments, regles, documentació i dades associades que formen part de les operacions d’un sistema de computació.
TORNAR AL INDEX

Estructura:

( Unitat Central de ProcésCPU ( Central Procesator Unit)
( Memòria principal
( Bus ( forment part de la placa base )
( Perifèrics

Dins el CPU hi ha diferents parts que fan diferents funcions:

(UAL: Unitat Aritmètica i Lògica. Fa les operacions simples ( suma resta i desplaça.
(UC: Unitat de Control. Dona senyal per activar les coses,
(Registres. Memòria interna del processador.
[pic]

Perifèric d’entrada :capten i envien les dades al dispositiu que els processarà. Ex: teclat del ordinador.

Perifèric de sortida: són dispositius que mostren o projecten informació cap a l’exterior de l’ordinador. Són per a informar, alertar, comunicar, projectar o donar a l’usuari certa informació, també s’encarreguen de convertir els impulsos elèctrics en informació llegible per l’usuari. Ex: Pantalla delordinador.

Perifèric d’entrada/sortida: serveixen bàsicament per a la comunicació de l’ordinador amb el medi extern. Envien i reben dades. Ex: Unitat d’emmagatzematge o unitat de so.
TORNAR AL INDEX

Software:

Software de sistema: El seu objectiu és desvincular adequadament a l’usuari i al programador dels detalls de l’ordinador en particular que s’usi, aïllant-lo especialment del processamentreferit a les característiques internes de: memòria, discs, ports i dispositius de comunicacions, impressores, pantalles , teclats, etc. El programari de sistema li procura l’usuari i programador adequades interfícies d’alt nivell, eines i utilitats de suport que permeten el seu manteniment.
· Sistema operatiu: programes bàsics per que funcioni el PC.
· Drivers: són programes que permeten que...