Invitacion a la sociologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2215 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ
Invitació a la sociologia és un llibre de Peter Berger, el qual parla sobre la sociologia i tot el que te a veure amb aquesta disciplina. Explica com és i com veuen des de fora la figura del sociòleg,de que tracte el seu treball, de quines coses es preocupen, com son els seus estudis, l’origen de la sociologia, i tracta d’una manera globalitzada i superficial molts punts importantssobre aquesta disciplina i ho parla d’una manera entenedora i amena.
Per poder elabora aquest treball el primer que faré serà resumir capítol per capítol, relacionant-los entre sí, destacant el més important i clarificant amb els conceptes que utilitza el propi autor. Per acabar elaboraré una conclusió per tal de donar la meva opinió personal sobre el llibre i sobre els coneixement quem’aporta’t aquest.

En el primer capítol, de manera introductòria, explica com es veu la societat la figura del sociòleg. El Peter Berger remarca que la sociologia no és treball social, encara que la gent es pensi que ho és. Cal remarca el que diu l’autor sobre la diferencia que hi ha entre el treball social i la sociologia: “ el treball social és sempre una determinada pràctica social. Mentre que lasociologia no és una pràctica, ans un intent de comprensió”. Amb això el que pretén Berger és dir que la informació que dona la sociologia és enriquidora per els treballadors socials però també per aquell que treballi amb o per les persones. Una imatge que relacionem molt amb la figura del sociòleg es la de recopilador d’estadístiques sobre el comportament humà i/o la societat. Aquesta imatge esdeguda a l’influencia que té la sociologia dels Estats Units, ja que ells es basaven, i encara alguns es basen, en realitzar estudis empírics. L’autor esta completament desacord amb aquesta visió de la professió, per això diu que “les dades estadístiques nos són sociologia. Ho esdevenen tan sols a partir del moment que són interpretades sociològicament”. Per això una altre imatge del sociòleg és lade tafaner, perquè estudia el comportament humà, encara que és el que intenta comprendre la societat. Per tal de comprendre-la ha de alliberar-se dels prejudicis i les opinions personals per poder fer un anàlisi objectiu.
En el segon capítol, entre d’altres coses, explica el naixement de la sociologia en els diferents països, i com es va desenvolupant la disciplina dins d’aquests. També parlasobre lles dimensions de la consciència sociològica a través de l’anàlisi de tres tendències; el desenmascarament, la manca de respecte, la relativització. Encara que Berger afegeix una més: el motiu cosmopolita. La dimensió desenmascaradora vol dir que la realitat té diferents nivells de significació; la de la manca de respecta va associada amb el concepte de ideologia que més endavant explicaré;la tercera, la relativització vol dir que tot té un significat absolut, que depenen de diferents aspectes, varia o no; per últim tenim el motiu cosmopolita que per el que jo entès. és que tothom tenim “l’habilitat” d’obrir-se a nous mons o a altres cultures. Dins d’aquests capítol, com he anomenat abans, trobem el concepte d’ideologia. Per els sociòlegs aquest concepte significa “analitzar lesracionalitzacions dels interessos creats d’un grup determinat”, en capítols posteriors veurem la importància que te el grup envers la nostra pròpia identitat.
Respecte el tercer capítol, el més important que afegeix es el concepte d’”alternació”. Vol dir deixar enrere el passat, renegues d’aquest i dels teus orígens. Es a dir, et vincules amb uns nous valors i per tant tornes a la socialitzacióprimària. Podem recalcar també que l’home tendeix a modificar o reformar el seu passat. Moltes vegades pensem que hem viscut una situació però en realitat no l’hem passada. De manera conscient o inconscient reconstruïm, de vegades falsament, el nostre passat.
En el capítol quatre l’autor es para a reflexionar com és l’home dins de la societat i com l’afecta. Berger diu que per tal se seguir dins...