Irak

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3727 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Irácké mysterIum
semInární práce na D(an)

Lenka Šmejkalová Oktáva A Rok 2008-09

Proč byla tato invaze uskutečněna? Proč útok nebyl legitimní? Jaké důsledky může přinést v globálním měřítku?

Úvod
Existuje mnoho hledisek a úhlů pohledu, podle kterých lze analyzovat americkou invazi do Iráku. Pro svoji seminární práci jsem si vybrala vyhodnocení příčin a důsledků invaze vmezinárodně-politickém a mezinárodně-právním kontextu. Proto se zde nebudu zabývat počty mrtvých ani množstvím peněz, které svět tato válka stála. Co mě nejvíce zajímá jsou tři důležité otázky: Proč byla tato invaze uskutečněna? Proč útok nebyl legitimní? Jaké důsledky to může přinést v globálním měřítku?

2

Pro ilustraci bych ráda hned na úvod uvedla řeč amerického prezidenta George W. Buse, kterou dne 20.března 2003 přednesl při zahájení vojenských akcí. Více než zajímavé je, jaký je často v podobných proslovech používán diplomatický jazyk. Samozřejmě je nutné jenoznačně vysvětlit, proč se do konfliktu vůbec pouštíme, již předem politovat zmařené životy jak vojáků, tak nevinných civilistů. Nejdůležitější ovšem je očernit nepřítele co nejvíce. Zde se o to Geroge W. Bush pokusil nejen obviněnímSadáma Husajna z držení zbrani hromadného ničení, ale i využívání civilních obyvatel jako vojenských terčů. Drazí spoluobčané, v tuto hodinu se americké a koaliční síly nacházejí v raném stádiu válečné operace, aby odzbrojily Irák, osvobodily jeho lid a zachránily lidstvo od vážného nebezpečí. Dle mých rozkazů začaly koaliční jednotky ostřelovat vybrané vojenské cíle, abychom Sadámu Husajnovi zamezilimožnost úspěšného vedení války. Tak vypadá počáteční fáze toho, co se vyvine v široké a soustředěné tažení. Více než 35 zemí poskytuje zásadní pomoc ať už zpřístupněním námořních a leteckých základen nebo pomáhají rozmístěným bojovým jednotkám se zpravodajskými službami či logistikou. Každý národ v koalici se rozhodl nést povinnosti a zároveň sdílet čest služby společné ochraně. Všem mužům a ženámarmádních jednotek Spojených států na Středním východě: mír dnešního neklidného světa a naděje utlačovaného lidu nyní leží na Vás. Naše důvěra byla dobře vložena. Nepřátelé, kterým se stavíte, poznají na vlastní kůži Vaše schopnosti a Vaši odvahu. Národ, který osvobodíte, se stane svědkem úctyhodnosti a ušlechtilosti americké armády. V tomto konfliktu se Amerika staví nepříteli, kterýnerespektuje konvence války a pravidla morálky. Sadám Husajn rozmístil své jednotky a vybavení do civilních oblastí, využívaje tak nevinných mužů, žen a dětí jako štít pro svou armádu – poslední zvěrstvo vůči svému lidu. Chci, aby Američané i celý svět věděli, že se koaliční síly budou usilovně snažit ušetřit zbytečné bolesti nevinné civilisty. Tažení v nevlídném terénu země velké jako Kalifornie může býtdelší a těžší, než někteří předpovídají, a pomáhání Iráckému lidu stát se sjednocenou, stabilní a svobodnou zemí bude vyžadovat naše vytrvalé odevzdání. Přicházíme do Iráku s respektem k jeho občanům, k jejich význačné civilizaci a náboženské víře, kterou vyznávají. Nemáme v Iráku jiné ambice než odstranit hrozbu a vložit kontrolu nad touto zemí zpět do rukou jejího vlastního lidu. Vím, že rodinyvšech našich vojáků se modlí, aby se všichni vrátili bezpečně a co nejdříve zpět. Miliony Američanů se modlí s Vámi za bezpečí Vašich milovaných a ochranu nevinných. Za Vaši oběť Vám patří vděk a respekt amerického lidu a věřte, že naše jednotky se vrátí jakmile bude jejich práce hotova. Náš národ vstupuje do konfliktu neochotně, přesto je náš záměr jasný. Americký lid, jeho přátelé a spojencinehodlají žít vydáni na milost a nemilost nezákonného režimu, který ohrožuje mír zbraněmi hromadného ničení. Naše armáda, letectvo, námořnictvo či pobřežní stráž se této hrozbě postaví nyní, aby ji v budoucnu nemuseli v ulicích našich měst čelit hasiči, policisté a doktoři. A nyní, když došlo k otevřenému konfliktu, jediný způsob jak omezit jeho trvání je použít rozhodující sílu, a ujišťuji Vás,...
tracking img