Irakurketa eta idazketa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3385 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
HIZKETAREN BEHAKETA

➢ Haur honen ama hizkuntza gaztelania da eta nahiz eta ikastetxean D ereduan euskara hutsa ikasi zailtasunak ditu euskaraz komunikatzeko esaldiak ondo gauzatzeko, horregatik bere hiztegia mugatua du.
➢ Adierazpen maila baxua du eta konfiantzarik ez duenean asko kostatzen zaio hitz egitea.
➢ Hitz funtzionalen eralbilpenean; ez ditu bereizten etaohitura handia du hitz askotan bukaeran “K” itzatziz pluralak sortzeko.
➢ Adierazpenean egitura sintatikoan; esaldi laburrak eta sinpleak erabiltzen ditu. Gainera, aditzak jaten ditu eta esaldiak amaitu gabe usten ditu, ez ditu beraz esaldi konplexuak menperatzen eta ulertzeko ere zailtasunak ditu.
➢ Gai aniztasuna; gabona garaia zenez, haurrak olentzerok ekarriko zizkionopariei buruz hitz egiten zuen, guk galdera asko eginez. Baina bere kabuz ez zuen gauza handirik esaten, beraz, ez zigun bere ezagutzari buruzko informazioa jakiteko bidea erraztu.

[pic]

IRAKURKETA LANAK ETA AKATSEN ZUZENKETA

➢ Irakurketa honekin, konturatu gara, oso poliki irakurtzen duela eta sasi-hitzetan oraindik, denbora gehiago hartzen duela. Denbora hartu arren, ondoirakurtzen ditu, fonemaz fonema irakurtzen dituelako dela uste dugu.
➢ Hitz arrunten aurrean, azkartasunez jokatzen zuen normalean, sasi hitzekin berriz, kontu handiagorekin irakurtzen zuen.
➢ Gure ustetan, ibilbide fonologikoa erabiltzen du, baina hitza ezaguna denean ibilbide bisualera pasa egiten da.
➢ Testua irakurri ondoren, galderak erantzun behar zituenean, ez zuenezer gogoratzen, eta ez zen kapaza lau galderetatik bat erantzuteko. Bigarren aldiz, irakurtzeko aukera eman genion eta oraingoan zertxobait erantzun zuen.
➢ Konturatu gara, irakurtzeko garaian, isilean ala altuz izan bere denbora hartzen duela eta ez duela irakurtzeko arazo handirik poliki egin arren. Arazo gehiago ulermenean eta idazketan dituela uste dugu.

PROLEK-A

1. ITEM-A:LETREN BEREIZKETA

Ikasleak ondo irakurri ditu hizki guztiak, ondo bereiztuz akatsik egin gabe.

1. ITEM- A: puntuazioa 19koa izanik zentila ondorengoa da: %50-75.

2. ITEM-A: BERDIN/DESBERDIN

Hitzen irakurketa eta bereizketa akatsik gabe egin ditu sasi- hitzak ohikoak ez direla konturatuz.

➢ 2. ITEMA: puntuazioa 20koa izanik zentila ondorengoa da: %50-75.

3.ITEM-A: ERABAKI LEXIKOA

Ikasleak ariketa honetan hiru akats egin ditu: mutila-mutilak; medaz-medal; hurbil- hurdil.
➢ Mutila-mutilak: Ikasle honek, singularrez dauden hitzak askotan pluralera aldatzeko ohitura du.
➢ Medaz-medal: Ez den akats arrunt bat egin du baino ez du gehiagotan errepikatu.
➢ Hurbil- hurdil: Ohiko den hitz bat sasi- hitza bihurtu du.➢ Kotoia sasi hitza dela esan du.

➢ 3.ITEM-A: puntuazioa 28koa izanik zentila ondorengoa da: %25a baino baxuagoa.

4. ITEM –A: HITZEN IRAKURKETA

Ariketa honetan hiru akats egin ditu eta hauek dira: trinkoa- tindoa; trosta- trosla; gazta- galtza.
➢ Trinkoa- tindoa: Ohiko den hitz bat sasi- hitza bihurtu du.
➢ Trosta- trosla: Sasi- hitz bat beste sasi-hitz batean eraldatu du.
➢ Gazta- galtza: Hitz ohiko bat beste hitz ohiko batean bihurtu du

➢ 4.ITEM- A: puntuazioa 27koa izanik zentila ondorengoa da: %25a baino baxuagoa.

5. ITEM – A: SASI- HITZEN IRAKURKETA

Item honetan ez du akatsik eduki baina aipatu behar da silabaz- silabaz eta mantso irakurri duela ibilbide fonologikotik.

➢ 5. ITEM-A:puntuazioa 30ekoa izanik zentila ondorengoa da: %75.

6. ITEM- A: HITZ ETA SASI- HITZEN IRAKURKETA.

Ikasleak egindako akatsak: bart- art; penintsula- pentsula.
➢ Bart- art:Uste dugu haurrarentzako bart hitza ezezaguna zela, hizki baten omisioa egin du..
➢ Penintsula- pentsula: Berriro ere goian egin duen akats berbera egin du, nahiz eta kasu honetan ohiko hitz bat...
tracking img