Jaklja ñfijoi

Páginas: 19 (4549 palabras) Publicado: 14 de noviembre de 2011
GLOSSARI D’HISTÒRIA D’ESPANYA

|Absolutistes |Partidaris de mantenir el sistema de monarquia absoluta pròpia de l’Antic Règim. |
| |A les Corts de Cadis els diputats absolutistes es van configurar com a una tendència política definida |
||enfrontada als liberals, els quals els va anomenar també servils. |
|Afrancesats |Denominació donada pel poble als col·laboradors i partidaris de José I i de Napoleó. |
| |Van ser sobretot polítics i intel·lectuals il·lustrats, que van considerar l’oportunitatde portar a terme a |
| |Espanya l’obra reformista iniciada durant el regnat e Carles III i que el seu successor, Carles IV, havia |
| |interromput. |
|Anarquisme. Bakuninisme |Ideologia quebasa els seus principis en la substitució de l’autoritat i jerarquia de l’Estat per la solidaritat|
| |i recolzament mutu dels individus i grups socials. |
| |Propostes ideològiques que han existit des de l’antiguitat però que reben la seva formulaciópolítica i |
| |revolucionària en el període contemporani. |
| |Anarquisme individualista, proposat per Godwin, Proudhon i Stirner en defensa de l’individu enfront dels abusos |
| |de l’Estat.|
| |Anarquisme col·lectivista o bakuninista, fundat pel pensador rus M. Bakunin i enriquit per Kropotkin, que aspira|
| |a l’establiment d’una societat sense Estat, sense propietat privada i sense classes socials.|
| |Altres formes anarquistes de lluita social: acció directa, pacifisme o acció sindical. |
|Associació Internacional de Treballadors|Organització de la classe obrera fundada a Londres, que tenia per objectiu la lluita internacional de la classe |
|(AIT) o Primera Internacional, |obrera per a la consecució demillores, laborals, socials, polítiques i, en definitiva, per la seva emancipació.|
|(1864-1876) |Des de molt aviat van sorgir dues tendències, l’encapçalada per Marx, partidària d’una organització i de la |
| |creació de partits obrers, i la dirigida per Bakunin, que propugnava el federalisme i l’absència d’autoritat. |
||L’enfrontament d’aquestes tendències va provocar l’escissió de la Internacional i, juntament a la repressió |
| |posterior a la insurrecció de la Comuna de París, la dissolució de la AIT. |
|Autarquia |Política econòmica a través de la qual espretenia aconseguir l’autosuficiència d’un país enfront de l’exterior.|
| | |
| |És característica de la 1ª etapa del franquisme, amb una clara influència del nacionalsocialisme alemany i del |
|...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • jaklj

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS