Japones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (812 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
げんき です か?

Vocabulario y frases

おげんき です か。 Ogenki desu ka.

¿Cómo estás?

おかげさま で、げんき です。 Okagesama de genki desu.

Bien, gracias.

まあまあ です。 Maamaa desu.

Más o menos

あなた は? Anatawa.

¿y tú?

つかれた tsukareta わたし は つかれて います。 Watashi wa tsukareteimasu. かなしい Kanashii あなた は かなしい です か。 Anata wa kanashii desu ka.

cansado / cansada Estoy cansado.

triste ¿Estás triste?

ふあんなfuanna アナ は ふあん です。 Ana wa fuan desu.

nervioso / nerviosa Ana está nerviosa.

しんぱいな  shinpaina わたしたちは あなた の こと を しんぱい しています。 Watashitachi wa anata no koto wo shinpai shiteimasu. たいくつしたpreocupado / preocupada Nosotros estamos preocupados por ti.

aburrido / aburrida ¿Por qué estáis tan aburridos?

taikutsu shita なぜ あなたたち は たいくつしている の です か。 Naze anatatachi wa taikutsushiteiru no desuka. harto / harta うんざりした Están hartos de trabajar. unzarishita かれら は しごと に うんざりしています。 Karera wa shigoto ni unzarishiteimasu.

www.busuu.com - All rights reserved

1/5

げんき です か?

orgulloso /orgullosa ほこり を もつ Ellos están muy orgullosos de su hijo. hokori wo motsu かれら は むすこ に とても ほこり を もって います。 Karera wa musuko ni totemo hokori wo motte imasu. enfadado / enfadada おこった ¡Estoy enfadadocontigo! okotta わたし は あなた を おこって います。 Watashi wa anata wo okotteimasu.

おそれた osoreta かれら は とても おそれています。 Karera wa totemo osoreteimasu.

asustado/asustada Ellos/ellas están asustados/ asustadasがっかりした gakkari shita あなた は がっかりしている ように みえます。 Anata wa gakkarishiteiru youni miemasu.

decepcionado / decepcionada Pareces estar decepcionado.

confundido/confundida こんらんしている Estoy confundido/confundida porque nolo konranshiteiru entiendo. わたし は りかいできない ので、こんらんしています。 Watashi wa rikaidekinai node, konranshiteimasu. はずかしい hazukashii わたしたち は とても はずかしいです。 Watashitachi wa totemo hazukashii desu. avergonzado /avergonzada Estamos muy avergonzados.

じしん を もつ jishin wo motsu わたし は じぶん の さいのう に じしん を もっています。 Watashi wa jibun no sainou ni jishin wo motteimasu. しあわせな shiawasena わたし は しあわせ です。 Watashi...