Jaume funes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (992 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
¿CÓMO TRABAJAR CON ADOLESCENTES SIN EMPEZAR POR CONSIDERARLOS UN PROBLEMA?
Jaume Funes Artiaga

Jaume Funes Artiaga, psicòleg, periodista i educador. Des de 1974 ha treballat en l’atenció socialde l’Administració Local, en la renovació pedagògica, la intervenció educativa a les escoles de secundària, la protecció de menors i la justícia juvenil i l’abordatge dels problemes generats per l’úsde les drogues. És especialista en temes d’educació i d’atenció als conflictes socials en l’adolescència. Ha escrit nombrosos articles sobre aquests temes, sol o amb autors, entre altres, elsllibres: La nova delinqúència infantil i juvenil (1982), Dejar la heroína (1985), Incorporarse a la sociedad (1989), Nosotros, los adolescentes y las drogas (1990), Valors joves i segle XXI (1993), Aquí...un amic (Quaderns Educació Ética. 1993), Mediació i Justícia juvenil(1994), La violència i els violents (1995), Drogas y adolescentes (1996), Les aules taller i els adolescents exclosos (1997),Intervenció psicopedagògica sobre problemes de desaptació social (1998), El acompañamiento y los procesos de incorporación social (2001).
Actualment treballa com a professional lliure, es dedica a ladocència a la investigació, orientació, supervisió i atenció als adolescents i joves. A la Universitat Ramon Llull és professor d’intervenció socioeducativa amb adolescents i joves i “Cultura i Diversitat”.En aquest article trobem un seguit de plantejaments i enfocaments per saber com ens hem d’acostar a la realitat dels adolescents en un context adult en el que predominen les mirades a l’adolescènciacom a problema.
Funes pretén analitzar aquestes mirades amb algunes claus a partir de la condició social, la diversitat i la necessitat de l’adolescent a ser i a descobrir. En la segona part del’article proposa analitzar les diferents etapes que passen els adolescents i com podem acompanyar-los en aquesta etapa per poder treballar amb ells.
Funes parla de que tots els adolescents són...
tracking img