Jhgfs

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (629 palabras )
  • Descarga(s) : 1
  • Publicado : 26 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Fran Díaz Sáez

Pràctiques que hem fet:

- A 2on d’ESO les principals pràctiques que vam realitzar son, l’observació i dissecció d’alguns òrgans com: un cor, un pulmó i un ronyó, vam feraquesta pràctica principalment per poder conèixer l’anatomia dels òrgans, en 2on d’ESO també vam fer pràctiques d’observació de cèl.lules vegetals i de la pell de la ceba tenyint les cèl.lules iobservant-les al microscopi.

- A 4rt d’ESO vam fer pràctiques d’observació de cèl.lular mitjançant el microscopi, les tenyíem per poder diferenciar el nucli. D’eucariotes vam observar cèl.lulesepitelials de la ceba i cèl.lules de la nostra pared bocal. De cèl.lules procariotes vam observar petites amebes que van néixer a un got d’aigua de riu.

Pràctiques que podríem fer:

Podríem ferpràctiques senzilles de microbiologia com podria ser l’observació de cèl.lules procariotes dels bacteris streptococcus termophilius ( el bacteri del iogurt ), aquesta la podríem trobar al iogurt i no seriaperjudicial per a la nostra salut, a més es pot observar a màxim augment de microscopi. Després per diferenciar podríem observar cèl.lules eucariotes com cèl.lules de la nostra paret bocal.

Seriainteressant poder observar cèl.lules sanguínies, però malauradament no es pot per la normativa educativa . Altra pràctica interessant seria observar la mitosi en cèl.lules, aquesta pràctica seria útil perpoder diferenciar totes les fases de la mitosi i poder entendre millor el mecanisme.

Podríem realitzar algunes pràctiques de bioquímica, com l’observació dels glúcids i lípids o altres d’altresnutrients, en bioquímica també podríem fer pràctiques d’extracció d’ADN.

Si féssim zoologia es podria practicà la dissecció a un peix per conèixer la seva anatomia. En el tema de genètica podríemestudiar el cariotip humà. En el cas de que realitzarem pràctiques de botànica seria interessant fer pràctiques com l’estudi d’una flor o d’una planta.

Aquestes son algunes de les pràctiques que es...
tracking img