Jkhkhh

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (670 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL DE CIENCIES SOCIALS Albert Fernández Navarro

1- El paleolitic y l'epipaleolitic en Catalunya

Les restes del paleolitic es van encontrar a la cova de l'Aragó, situada a frança. Lesprimeres restes de Catalunya es van trobar a Banyoles, era una mandíbula de dona.Els homes y les dones es dedicaven a la caça, la pesca, i la recol.lecio.
Caçaven cavalls, cabres, cérvols iconills.

L'epipaleolític a Catalunya es troba entre el paleolític i el neolític. L'epipaleolític s'inicià amb el final de les darreres glaciacions (en el període geològic de l'holocè) fa aproximadament12.000 anys, i finalitzà amb l'inici del període neolític fa uns 10.000 anys. Durant aquesta època el clima de la terra es va anar temperant i les baixes temperatures de la darrera glaciació van anaraugmentant a poc a poc. Tots aquests canvis van provocar una crisi en la manera de viure del paleolític superior a partir de la qual els homes i les dones van haver d'adaptar-se. A mesura queaugmentaven les temperatures, els grans animals típics de zones molt fredes van anar emigrant progressivament cap al nord. Això obligà als humans a caçar animals més petits per falta de caça major. També esdesenvolupà la navegació tan per rius com per mars (sempre ben aprop de la costa). No es deixà mai la recol·lecció. Pel que fa a la tècnica de tallar la pedra,.

2-El neolitic

A l'actual zonalitoral catalana sembla que llavors s'hi assentaren poblacions foranes que van desplaçar o absorbir la població existent i van donar origen a una societat diferenciada de l'anterior mesolítica. Semblaprovat que venien de la Mediterrània Oriental (Síria, Turquia).
L'arribada a la costa Mediterrània de viatgers procedents d'orient o d'altres llocs però que ja havien tingut contactes o influènciesd'orient fa pensar que des d'allí la civilització s'estengués cap a l'interior.
Els emigrants orientals coneixen els rudiments de les tècniques agrícoles. Viuen bàsicament en coves i en cabanes de...
tracking img