Jocs i esports alternatius en l'educació física

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6107 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS

Nom: Beatriz
Cognoms: Serrano González
Curs: 1r BAT – A

Índex

Definició dels jocs i esports alternatius................................1


Característiques dels jocs i esports alternatius......................1


Desenvolupament d'alguns jocs i esports alternatius..............2

3.1.Shuttleball.................................................................2
3.2. Lacrosse....................................................................5
3.3. Floorball....................................................................8
3.4. Korfball.....................................................................11
3.5. Frisbee o disc volador..................................................14
3.6.Indiaca......................................................................16
3.7. Fun-ball.....................................................................18
3.8. Ball-netto...................................................................20
3.9. Peloc.........................................................................21


Valoració personal sobre els esportsalternatius com a fenòmen
social i cultural..................................................................23


Conclusions.......................................................................23


Bibliografia utilitzada..........................................................23

JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS

Definició dels jocs i els esports alternatius

Ésaquell esport que no es troba subjecte als cercles tradicionals de fabricació per al camp de les activitats físiques esportives o recreatives, o, en el cas de que si ho estigués, rebi un ús diferent del que tenia quan es va dissenyar. El terme esport alternatiu rep aquest sobrenom per ser diferenciat de l'esport tradicional i convencional, adquirint un toc d'avantguardisme i modernitat i depenent del'àmbit des del qual es defineixi, pot abastar una àmplia gamma d'activitats.

Característiques dels jocs i esports alternatius

Aproximació als jocs i esports alternatius des d'un enfocament educatiu, que pretén servir d'ajuda a les persones responsables de la seva organització en el context extraescolar. S'introdueixen noves alternatives al joc i l'esport, adaptables als interessos del'escola i de la societat en general, a partir del concepte modern de l'esport per a tothom, esport per al temps d'oci o esport recreatiu.

L'objectiu és recuperar jocs antics que coincideixin amb aquests interessos i necessitats i difondre els nous esports: senderisme, jocs d'habilitat i enginy; malabarismes; volapié, disc volador, xanques, cometa, boomerang, indiaca i pilota korf.

S'explora entres camps concrets:

Recerca i disseny de nous materials alternatius.
Incorporació de programes esportius alternatius.
Ús i disseny d'equipaments esportius. Es donen a conèixer les característiques de jocs i esports i es presenten estratègies per al seu aprenentatge i pràctica, arribant a proposar activitats concretes que poden desenvolupar en els centres.

Esports alternatiusdins de l'àmbit escolar:

La inclusió dels jocs i esports alternatius en l'àmbit escolar i més concretament en l'àrea d'educació física està àmpliament justificada ja que ofereixen nombroses possibilitats educatives, recreatives, d'exercici i diversió pel que fa a les activitats rutinàries, repetitives, poc motivants i res recreatives dels jocs i esports convencionals o tradicionals.

-1-
JOCSI ESPORTS ALTERNATIUS

Desenvolupament dels 10 jocs i esports alternatius

3.1. SHUTTLEBALL

Recerca històrica

Gravats de fusta datats a l'edat mitjana mostren com es jugava amb volants de grans dimensions als que es donava cops amb pales. A aquest joc se li denominava "battledore" i va ser el predecessor immediat de l'evolucionat Bàdminton. En l'actualitat s'ha recuperat aquest...
tracking img