John keynes

Páginas: 17 (4074 palabras) Publicado: 17 de enero de 2012
John Maynard Keynes
Biografia, obres i influència

David Ferrer González Universitat de Vic 17 de Gener de 2012

Índex
Introducció .................................................................................................................................... 2 Biografia........................................................................................................................................ 3 Principals obres ......................................................................................................................... 5 Repercussió de les seves obres ................................................................................................. 9 Però, què és la demanda agregada?..................................................................................... 9 Keynes i la variació dels preus ............................................................................................. 10 Keynes i la política econòmica ............................................................................................ 10 Crítica...................................................................................................................................... 12 Bibliografia .................................................................................................................................. 13 Conclusions ................................................................................................................................. 14

1

Introducció
John Maynard Keynes és considerat com un dels economistes mésinfluents del segle XX, les idees del qual van tenir una forta repercussió en les teories i polítiques econòmiques. Degut a aquesta gran influència, i el fet que havia vist alguns vídeos de youtube sobre aquest personatge, és el que em va fer decidir per aquest tòpic; ja que una vida d’un personatge com el que va ser John Maynard Keynes no es pot passar per alt. L’objectiu d’aquest petit treball sobrela vida i la obra de John Maynard Keynes és el d’apropar al lector i donar a conèixer aspectes de la seva vida que eren desconeguts per a la majoria. De la mateixa manera, s’intentaran explicar de manera fàcilment entenedora les seves obres i el seu pensament. També considero interessant entendre què va ser el que va motivar a John Maynard Keynes i quines van ser les condicions del seu entorn lesque el van portar a fer aquests estudis i desenvolupar aquestes teories. Sense més preàmbuls, començarem parlant de la vida de John Maynard Keynes: on va néixer i on va morir, on va estudiar, a quins grups intel·lectuals va pertànyer i quines eren les seves motivacions més bàsiques. Un cop fet aquest repàs a la vida de John Maynard Keynes, al capítol 2, veurem una pinzellada de les sevesprincipals obres, l’any en què les va publicar i de què en tractava cadascuna d’ella. Vistes les seves principals obres, intentarem analitzar de quina manera aquestes obres han influenciat la història econòmica mundial, analitzant la seva repercussió en el passat i en el present. I per finalitzar, valorarem les principals crítiques d’altres autors vers les seves obres (crítiques que poden ser tantpositives com negatives, òbviament), i quines eren les seves idees que més controvèrsia crearen en els economistes contemporanis.

2

Biografia
John Maynard Keynes va néixer el 5 de juny de 1983 a la ciutat anglesa de Cambridge i va morir a l’edat de 63 anys el 21 d’abril de 1946 a Sussex, pertanyent al seu país natal, el Regne Unit. Fill del professor d’economia i filosofia de la Universitat deCambridge John Neville Keynes i de’una de les primeres dones en estudiar a la universitat, Florence Ada Brown; va cursar els seus estudis a Eton, per a posteriorment graduar-se en matemàtiques i economia a l’important i reconegut King’s College de Cambridge, on va ser deixeble de figures tant importants a l’economia com Alfred Marshall i Arthur Pigou, essent aquest primer qui va convèncer a Keynes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • JOHN KEYNES
  • John keynes
  • John Maynard Keynes
  • John Maynard Keynes
  • John Maynard Keynes
  • John maynard keynes
  • John maynard keynes
  • John Maynard Keynes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS