Juego simbolico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (884 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA FUNCIÓ SIMBÒLICA

La funció simbòlica apareix en el transcurs del segon any de vida.

Consisteix en la capacitat de representar mentalment un objecte, una persona o un esdeveniment absent,això suposa la construcció de significants diferenciats (gestos, paraules, accions), per poder referir-se tant a elements actualment no perceptibles com als presents.

Podem distingir quatre tipus deconductes simbòliques, la seva aparició es gairebé simultània. Aquestes conductes, presentades en ordre de complexitat creixent, són:

la imitació diferida, constitueix una de les primeres formes derepresentació i consisteix en la imitació d'un model quant aquest ja no es troba present.

el joc simbòlic, és el joc de ficció, una conducta de simulació. El joc és de gran importància, coms'exposarà més endavant, és un dels comportaments més naturals i freqüents en la infància.

el dibuix o representació gràfica.

el llenguatge, que permet l'evocació verbal d'esdeveniments, objectes,persones, ..., que es troben absents.

El joc simbòlic

Observar el joc simbòlic d'un nen ens pot ser de gran utilitat, pot dir-nos

en quin nivell de simbolització es troba, també és una activitatclau per avaluar aspectes del desenvolupament social, comunicatiu, lingüístic i cognitiu.

No hem d'oblidar que tot el que observem ens serveix per la intervenció i l'educació del llenguatge.Piaget i Inhelder (1966) diuen que el joc simbòlic implica sens dubte el punt suprem del desenvolupament del joc infantil. El joc simbòlic compleix una funció essencial en la vida del nen.

El joc vaevolucionant fent-se més complex.

Podem distingir diferents dimensions en el joc simbòlic, i és cadascuna d'elles la que va evolucionant donant la progressiva complexitat al joc. Aquestes dimensionssón:

descentrament: al principi el nen només es centra en si mateix i en les seves pròpies accions, després comença a produir conductes que ha observat als altres i fa també que siguin els...
tracking img