Juventud

Páginas: 2 (382 palabras) Publicado: 17 de mayo de 2011
ÍNDEX

Introducció

Justificació

Contextualització
• Què és la Justícia Juvenil?
• Què és el Medi Obert a Justícia Juvenil?
• Què és un delicte?
• Què és una falta?
• Què és l’Equiptècnic d’assessorament?

Importància dels pares a l’adolescència
• Evolució del paper de la família
• La família com a context socialitzador
• La família en l’etapa adolescent

Drets i deures delspares a Justícia Juvenil
Entrevista a un tècnic de Medi Obert
Conclusions

Material destinat a treballar amb famílies

Explicació del material
Justificació
Premisses
Objectius generalsMòduls a treballar
1) Reforçar conductes positives
2) Marcar límits, normes
3) Ensenyar donant exemple
4) Fomentar hàbits i activitats saludables
5) Resolució de conflictes
6) Aplicar sancionsproporcionades a la conducta
7) Millorar la comunicació

Metodologia
Objectius del tècnic de Medi Obert
Activitats

INTRODUCCIÓ

El treball estarà orientat a analitzar quin és el paper de lesfamílies dins de Justícia Juvenil, concretament des de l’àmbit de mesures de medi obert, és a dir, s’intentarà respondre quina és la responsabilitat que assumeixen els pares durant tot el procedimentjudicial. Analitzaré el marc legislatiu i d’altres documents normatius que s’utilitzen a medi obert, per veure quin paper juga la família a Justícia Juvenil. També quins són els seus drets i els seusdeures en el compliment de l’execució de les mesures.

A més a més, si els professionals de Justícia Juvenil estan legalment emparats, per demanar o exigir col•laboració a la família dels menors ojoves infractors. Per tant, realitzaré una entrevista a un professional de l’Equip de Medi Obert de Girona per saber quina és la seva experiència amb el treball amb famílies i perquè em pugui donar laseva opinió sobre el tema.

Amb aquesta primera part, que ha de ser breu, s’intentaran extreure conclusions i es proposarà un taller de caire socioeducatiu dirigit als pares del jove infractor,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Juventud
  • La juventud
  • La juventud
  • La juventud
  • la juventud
  • la juventud
  • Juventud
  • Juventud

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS