Knowledge forum

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4523 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Knowledge Forum.
Guia pedagògica
Traducció al català de la pàgina
http://www.telelearning-pds.org/doc_eer/kf_pedago/index.html,
per Damià Perpinyà

Introducció

Què tenen en comú els enginyers que dissenyen un prototipus d’automòbil elèctric, amb els professors que desenvolupen diferents enfocs per millorar l’aprenentatge del seu alumnat, amb el personal sanitari que elabora novestècniques per a que el servei que s’ofereix als pacients sigui de millor qualitat, amb els alumnes que intenten comprendre els elements que entren en joc en un conflicte com el que hi ha entre Israel i Palestina?

En tots els casos, les persones implicades tenen ocasió de treballar a partir d’una idea de la que necessiten millorar la comprensió. En tots els casos, les persones pretenen comprendre millorel món que els envolta mitjançant la investigació d’una qüestió o d’un tema que els preocupa.

La coelaboració de coneixement implica la millora del coneixement col·lectiu. Considerant això, el principal objectiu de la comunitat, és més el desenvolupament i la progressió dels seus propis coneixements que el desenvolupament dels coneixements individuals.

Per suposat, al treballar en lamillora del coneixement col·lectiu els individus hauran de realitzar un aprenentatge. El repte està en el desplegament de la capacitat col·lectiva amb el fi d’assolir un nivell de comprensió que no seria possible individualment.

En educació, sovint s’utilitza la metàfora de l’alumne-investigador per representar a una comunitat de coelaboració de coneixements. Es podria també comparar el funcionamentde la classe que treballa en tal dinàmica al d’un veritable equip d’investigació, donada la necessitat d’esforç i la capacitat de tots els participants.

Knowledge Forum

Per a què serveix el Knowledge Forum?

El Knowledge Forum (KF) és un espai de col·laboració que permet recolzar la construcció de la comprensió col·lectiva d’un fenomen, esdeveniment, qüestió, problemàtica, etc. Elsparticipants han de definir una qüestió sobre la que volen aprofundir el coneixement i poden escriure notes, millorar-les i enriquir-les, dintre d’una base de coneixement que conserva el rastre de la seva progressió. El progrés d’investigació va guiat gràcies a una funció que permet qualificar el procés d’escriptura. El treball en col·laboració es fomentat per l’establiment de vincles entre les idees iper l’escriptura de notes col·lectives.

Tal com s’ha dit anteriorment, l’objectiu és crear una comprensió de grup. Això és realitza més fàcilment quan es té en compte les idees de cadascú i s’agrupen de manera que és possible formar una idea més completa. A més, el KF posa a disposició dels participants una funció que permet elevar el discurs tenint en compte la contribució de tots.

Laimportància de treballar a partir d’un problema complex i autèntic.

Un dels principis fonamentals de la coelaboració de coneixement i del Knowledge Forum, suggereix que és important treballar a partir d’un problema real que formi part del món que ens envolta. Quan ens referim a problema, no estem donant un sentit pejoratiu a la paraula, referint-nos a que alguna cosa va malament, sinó més bé com unqüestionament del que ens preocupa i a propòsit del qual desitgem saber encara més.

En educació, no és gaire comú orientar el desenvolupament d’una activitat d’aprenentatge a partir d’un problema autèntic ja que sempre és el contingut el que es posa en primer terme. És per això que el KF suposa tot un repte ja que amb aquesta eina el contingut sempre té el seu lloc. El KF serveix per millorar lacomprensió d’una qüestió en concret, és a dir, el contingut s’exercita conjuntament al plantejament de la investigació dels participants a mesura que tinguin necessitat per progressar en allò que pretenen comprendre millor.

Els 12 principis

Els 12 principis (Scardamalia, 2002), són unes bastides que poden ser utilitzats per professors i alumnes per ajudar-los en la utilització del KF....
tracking img