Kristallvatten

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (626 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

Laborationsrapport

Kemi I

(Naturvetenskapligt Program)

Laborationens Syfte

Syfte med laborationen är att bestämma antalet vattenmolekyler i en formelenhet kristalliseratkopparsulfat.

Materiel- och kemakalieförteckning

Utrustning och kemikalier som användes:

✓ våg

✓ 1 pasteurpipett

✓ 1 trefot med nät

✓ 1 sugrör

✓ OH-plast✓ vatten i plastpipett

✓ kristalliserat kopparsulfat

✓ brännare

✓ tändstickor

Utförande

- Experiment
Det börjades med att väga den tomma pasteurpipetten. Den vägde2,76 g.
För att kunna föra ordentligt kupparsulfatpulver in i pasteurpipetten gjordes ett ca. 4 cm. långt längsgående klipp i sugröret som användes sedan som spatel.

Sugrör med ett 3 eller 4 cmlångt
längsgående klipp. Användes som spatel.

Massan kopparsulfat som skulle tas låg mellan 0,25 och 0,35 g. Det togs 0,35g eftersom pasteurpipetten med kristalliserat kopparsulfat inuti vägde3,11g.

Avläsning Massa i gram
|Tom pasteurpipett |2,76 |
|Pasteurpipett med kristalliserat kopparsulfat|3,11 |
|Kopparsulfat innehållande kristallvatten |0,35 |

Därefter ladespasteurpipetten med dess innehåll på trådnätet (över trefotet) och upphettades försiktigt med gaslåga från brännaren. När kopparsulfatet ändrade färg till gråvit och ingen imma synades då togsbort värmen.

Omedelbart togs pasteurpipetten från den smala delen och lades i vågen som visade 2,99g.

Avläsning Massa i gram
|Pasteurpipett med vattenfri kopparsulfat|2,99 |
|Tom pasteurpipett |2,76 |
|Massa vattenfri kopparsulfat...
tracking img