Lípids

Páginas: 11 (2601 palabras) Publicado: 16 de marzo de 2011
1. 2. 3. 4. 5.

Característiques generals Funcions biològiques Classificació dels lípids Els àcids grassos Lípids saponificables Simples o hololípids o Acilglicèrids o Ceres Complexos o heterolípids o Fosfoglicèrids o Esfingolípids 6. Lípids no saponificables 1. Isoprenoides 2. Esteroides 3. Prostaglandines
1

1.Característiques generals
1. Compostos orgànics formats per un nombre elevatd’àtoms de C i H, pocs àtoms d’O i en algunes ocasions àtoms de P, S i N 2. Grup químicament molt heterogeni. 3. Són de naturalesa greixosa o oliosa. 4. Col·loquialment s’anomenen greixos (lípids animals) 5. No formen polímers. 6. Formen agregats = membranes cel·lulars. 7. Baixa densitat. 8. Insolubles en aigua i altres dissolvents polars. 9. Solubles en dissolvents orgànics (no polars) = benzè,èter, alcohol, cloroform.

2

2.Funcions biològiques dels lípids
1. Reserva energètica Font principal de reserva energètica en els animals En reaccions metabòliques d’oxidació Lípids = 9,1 kcal/g Proteïnes = Glúcids = 4,1 kcal/g Elevat poder calòric = ↑ nombre d’àtoms de C S’emmagatzemen en els adipòcits en forma de TAG 2. Estructural Formen les bicapes lipídiques de les membranes cel·lulars(fosfolípids, esfingolípids, colesterol). Barrera biològica. Recobreixen, protegeixen i donen consistència a diferents òrgans i estructures del cos (ronyons) 3. Aïllants tèrmics Aïllen del fred els òrgans interns. Hipodermis. Mamífers marins (balenes, foques, etc.) 4. Catalitzadora Faciliten reaccions químiques: vitamines liposolubles A, E, K, D. Acompleixen funcions hormonals: hormones esteroides.
3 4

5. Transportadora Lípids absorbits en l’intestí (àcids biliars) viatgen per la sang units a lipoproteïnes. 6. Lubricar i impermeabilitzar 5. Estructures: pell, pels, plomes, exoesquelet. 6. Eviten la pèrdua d’aigua en fulles i fruits (ceres).

5

Els lípids són un grup de molècules químicament molt heterogeni

6

3. Cassificació dels lípids
Estradiol
CH3 OH

HO

Femalelion
CH3 CH3 OH

1. Els àcids grassos 2. Lípids saponificables a. Simples o hololípids o Acilglicèrids o Ceres b. Complexos o heterolípids o Fosfoglicèrids o Esfingolípids 3. Lípids no saponificables a. Isoprenoides b. Esteroides c. Eicosanoïds

O

Testosterone
7

Male lion

8

9

1. Àcids grassos
o Llarga cadena hidrocarbonada lineal (alifàtica) amb un nombre parell d’àtoms decarboni, el darrer dels quals constitueix un grup carboxil (-COOH) o Poc abundants en estat lliure a la natura, formen part d’altres lípids més complexes. o S’obtenen per hidròlisi de lípids més complexes. o Es coneixen un total de 70 àcids grassos. o Poden ser: 1. Àcid grassos saturats o Només tenen enllaços simples. No tenen enllaços dobles. o Cadenes hidrocarbonades lineals. o Exemples: àcidesteàric (16:0); àcid palmític (18:0) 2. Àcids grassos insaturats o Tenen un o més enllaços dobles : monoinsaturats (1=) o poliinsaturats (>1=) o Cadenes hidrocarbonades amb “colzes” o Exemples: àcid olèic (18:1); àcid linolèic (18:2)
10

11

12

13

14

15

Alguns àcids grassos Omega-6 i Omega-3
C9

Olis vegetals

Olis en peixos

16

Propietats fisico-químiques delsàcids grassos

1. Propietats químiques dels àcids grassos. 1. Reaccions d’esterificació. 2. Reaccions de saponificació. 2. Propietats físiques dels àcids grassos. 1. Solubilitat. 2. Punt de fusió.

17

1. Reacció d’esterificació
Esterificació: o Procés a través del qual es sintetitza un èster. o Consisteix en la unió d’un àcid gras i un alcohol per mitjà d’un enllaç covalent, alliberant-se unamolècula d’aigua. o Durant la digestió: enzims lipases, hidrolitzen els èsters i donen lloc als àcids grassos i alcohol.

Àcid gras (àcid palmític) Glicerol Reacció de deshidratació en la síntesi d’un greix
18

2. Reacció de saponificació
Saponificació: Reacció d’un àcid gras amb una base forta (NaOH o KOH) que dóna lloc a una sal d’àcid gras, que s’anomena sabó. Podem dir que és un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lipids
  • Lipids
  • Pràctica lípids
  • Lipids
  • Lipids
  • Lipids
  • lipids
  • Lípids

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS