L1ac4 ingles.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (503 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Read the text and answer the following questions.

a) Answer these questions with short answers only:

See the pdf "Short answers", in the Material d'estudi.(=Consulta el pdf "Short answers", enel material d'estudi).

1-Is Sarah a painter?

2-Does Colin drive to work?

3-Do the people in the village buy stamps in the post office?

4-Are there any sofas in the living room?

5-CanSarah's mother paint?

6-Have Sarah and Colin got any children?

7-Are the kitchen and the bathroom old?b) Answer these questions with complete answers:(Subject+verb+object..)(=Subjecte+verb+complement..)

8-Where do Sarah and Colin live?

9-How does Sarah go to work?

10-How many sofas are there in the living room?........................................................................................................................................................................

Com corregirem: La puntuació serà sobre 10 punts.El que tingui un 4 o menys de 4,tindrà una segona oportunitat per fer la tasca per poder millorar la nota.(La nota màxima de les repeticions serà un 7,si tot està perfecte)

Us marcarem els errors amb el codi "Marking criteria..."que teniu penjat en el Noticeboard, per a que podeu reflexionar sobre els vostres errors i corregir-los si heu de repetir la tasca.Al acabar el lliurament us penjarem les solucions de les preguntes enel Noticeboard, per tal que les podeu comparar amb les vostres respostes.

Exemples de correcció: MW(= missing word), això vol dir que hi falta una paraula, generalment és el subjecte que no elposeu per influència del català o castellà.En anglès sempre s'ha d'escriure el subjecte.

Spg (Spanglish) això vol dir que heu fet la calca del castellà al anglès i el resultat no és anglès sinó el ques'entén per Spanglish (Spanish+English).

Si teniu cap dubte sobre el "Marking criteria..", pregunteu en el Fòrum de dubtes i l'intentarem resoldre tan aviat com puguem.

Molt important: Eviteu...
tracking img