L1ac7 t.tasca en línia del primer lliurament

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (276 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
MA4 Matemàtiques 4

Respon a cadascuna de les preguntes formulades.

1) A l'exercici 1.4.1 de la pràctica 4 , has hagut de dibuixar amb GeoGebra elsgràfics de 4 funcions f(x)=2x+1; g(x)=x2; h(x)=1/4x2 i m(x)=x3-x2-x+1 i assenyalar uns punts sobre ells.

Escriu les coordenades dels punts que hashagut d'assenyalar en els gràfics. (Recorda que els punts tenen 2 coordenades (x,y) i que la x correspon a l'eix horitzontal i les y a l'eix vertical)1.1)( 1 punt) Punt de tall de f(x) amb l'eix d'abscisses: Resposta A= ( -0.5 , 0 )
1.2)( 1 punt) Imatge de 1 per la funció g(x):Resposta B= ( 1 , 1 )

1.3) (2 punt) Antiimatges de 1 per la funció h(x): Resposta: C=( 2 , 1 ) i D=( -2 , 1 )

1.4) (1punt) Punt de tall de m(x) amb l'eix d'ordenades Resposta: E=( 0 , 1 )

2) Observa la gràfica següent i respon.

gràfica periòdica2.1) (1 punt) Aquest gràfic és periòdic, quin és el seu període? El període és 4

2.2) (2 punts)Tot i que nohi surt al gràfic, seguint amb aquesta periodicitat omple la següent taula


x y=f(x)
10 2.5
10.52
11 2.5
12 12.3) (2 punts)Entre 0 i 4 explica en quins trams la funció és creixent, en quinsés decreixent i en quins és constant.

De 0 a 1.5 Creixent

De 1.5 a 2 Constant

De 2 a 2.5 Decreixent

De 2.5 a 3 Creixent

De 3 a 4 Decreixent
tracking img