La blabla

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1376 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball de curs.
Les fonts literàries com una eina de coneixement de la Història Social Contemporània.

Contingut:

A partir de la lectura d’un text de caràcter literari es farà una anàlisi amb relació als continguts de la Historia Social Contemporània.

Característiques de l’obra a escollir:

Els esdeveniments narrats en l’obra han de ser coetanis a l’autor o autora. Això vol dir que noes situa la trama ni el desenvolupament de l’obra en un període que no s’hagi viscut per qui ha escrit l’obra. L’obra pot ser una novel·la, un conte llarg, teatre, llibres de viatges... la poesia no es farà servir. Tampoc no es podrà fer servir la novel·la històrica.

El text haurà estat escrit per algun autor preferentment ni català ni espanyol.

Allò important no es tant la qualitatliterària de l’obra sinó el que ens pot aportar segons el que es demana en aquest treball. No cal recórrer tant sols als autors més consagrats.

Si es coneix el llibre per endavant podem saber amb antelació si ens ha de ser d’utilitat.

El més recomanable és que l’obra no sigui especialment llarga, 100 pàgines basten, tot i que si voleu podeu treballar amb textos més llargs. En cas d’escollir unllibre més llarg pot fer-se servir només un part d’aquest d’una extensió com l’anterior sempre que tingui una certa unitat (coincideixi amb un capítol o un acte, etc.). Han de ser pàgines correlatives i no cal que siguin les del principi del llibre.

Pel que fa als autors o autores que es poden fer servir no existeixen a priori altres limitacions que les esmentades anteriorment. Zola, Dickens,Austen, Melville, Verne, Poe, Balzac, Victor Hugo, Stendhal, Wilkie Collins, novela negra contemporània, etc.

Com a orientació en la recerca d’obres literàries podeu fer servir. Wikipedia. Categoria Novelas por Siglos

[http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Novelas_por_siglo]

Guia de treball:

1.- En primer lloc cal situar les coordenades d’espai/temps. Donar una ullada ràpida al text iveure si tot esdevé en el mateix lloc i en un període limitat. Fer una nota on hi hagi l’argument principal i la cronologia que abasta.

2.- Enviar proposta de lectura a realitzar pel Campus Virtual per a obtenir-ne la conformitat per part del professor.

3.- Fer una lectura atenta del text en el que s’han de considerar tres dimensions principals: la gent, els llocs i la relació amb lahistòria social contemporània.

La gent: tenir en consideració el grup social al que pertanyen, si en l’obra són presentats com personatges singulars o elements comuns, distingir en l’anàlisi si del que parlen són homes o dones. Fixar-se especialment en les relacions establertes entre els uns i les altres.

Els llocs: establir la diferència entre rural i urbà, si la trama transcorre enespais públics o privats, descriure les característiques generals dels llocs on esdevé l’acció.

La relació amb la història social contemporània: aquest és l’element més important al que cal atendre, s’haurà de fer una relació exhaustiva de les relacions que es poden establir amb un determinat esdeveniment o procés històric, en especial amb tot allò que forma part de l’assignatura.

4.-Es recomana preparar fitxes pels personatges principals, llocs i esdeveniments o processos històrics que trobem a l’obra. Aquestes fitxes haurien de tenir, un nom que identifiqui els diferents ítems anteriors, les característiques bàsiques si hi ha prou informació al respecte, la pàgina on s’ha trobat la referència, i si és procedent la cita textual.

5.- Pot resultar d’utilitat fer servir algunade les obres que es troben en format digital a llocs com Wikisource, Scribd, o altres que conegueu. En aquest cas pot resultar més còmode el buidat de l’obra i la cita textual en la redacció del treball. El material que hi ha a Google Books pot ser útil per a la lectura, però de més difícil utilització pel que fa a l’ús de cites textuals.

6.- Agrupar temàticament les fitxes i realitzar-ne...
tracking img