La bogeria i mirall trencat proves

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 35 (8529 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Resoleu les qüestions següents, sobre les lectures obligatòries d’aquest curs.
1.6.1. Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a La bogeria, de Narcís
Oller, són certes o falses:
[0,5 punts. Cada resposta correcta val 0,1 punts. Per cada error es descomptaran
0,1 punts. Si no responeu a la pregunta, no s’aplicarà cap descompte.]
Cert Fals
a) En un cafè de Barcelona, DanielSerrallonga s’encara
amb un dirigent dels Mossos d’Esquadra i el tanquen
a la presó de la Ciutadella.
b) Un dia d’estiu el narrador i un seu cosí se’n van
d’excursió a Bondelit i s’arriben fins a la casa pairal
de Daniel Serrallonga, a Vilaniu, on acaben parlant
amb l’Adela, una de les germanes de Serrallonga.
c) Serrallonga s’està uns dies a casa d’un seu
masover, Genís Argila, perquèGiberga, el metge
de la família, li ho recomana.
d) Serrallonga guanya el plet contra les seves
germanes i, gràcies a aquesta resolució, favorable
als seus interessos, se li atura el procés de bogeria.
e) La novel·la transcorre a Vilaniu, Barcelona, Miravet
i Gratallops.

1.6.2. Escriviu una caracterització de Salvador Valldaura de la novel·la Mirall
trencat, de Mercè Rodoreda, apartir dels diferents mots clau que us
proposem: Bàrbara (violinista de Viena), suïcidar-se, Teresa (vídua),
ball, casar-se, París, Sofia, Joaquim Bergadà (padrí de la Sofia), ulls de
japonesa, masia de Vilafranca. D’aquests mots clau, n’heu de fer servir
CINC, com a mínim. Podeu utilitzar els infinitius proposats en qual-
sevol temps verbal, sempre que s’adeqüi al plantejament de lavostra
redacció. En comptes dels substantius proposats, podeu emprar el
verb que en deriva.
[0,5 punts]

1.6.2. Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a Mirall trencat, de
Mercè Rodoreda, són certes o falses.
[0,5 punts. Cada resposta correcta val 0,1 punts. Per cada error es descomptaran
0,1 punts. Si no responeu a la pregunta, no s’aplicarà cap descompte.]
Cert Fals
a) LaTeresa es va casar dues vegades: amb Nicolau
Rovira, un home gran i ric, i amb Salvador Valldaura,
un home també molt ric.
b) Jesús Masdéu era un fill de la Teresa que no vivia a la
torre de la família Valldaura. El seu pare era Miquel
Masdéu, un amor de joventut de la Teresa. La Teresa
era la padrina d’en Jesús, fill i fillol que l’anava a
visitar sovint a la torre.
c) EladiFarriols tenia dues xicotes, Pilar Segura
i Sofia Valldaura. Amb la primera hi va tenir una filla,
la Maria, i amb la segona s’hi va casar i hi va tenir
dos fills, en Ramon i en Jaume.
d) L’Armanda, cuinera de la família Valldaura, s’entenia
amb l’Eladi, i al final van anar a viure junts en un pis
a prop de la torre.
e) La Maria, filla d’Eladi Farriols i Pilar Segura, es va
morirdesprés d’una llarga malaltia que la va obligar
a estar asseguda en una cadira de rodes o estirada tot
el dia al llit. Per fer passar les penes, cada tarda es
bevia una copeta de vi amb el seu germà Jaume.

Resoleu les qüestions següents, sobre les lectures obligatòries d’aquest curs.
1.6.1. Escriviu una caracterització del personatge de Daniel Serrallonga de
La bogeria, de Narcís Oller, apartir dels diferents mots clau que us
proposem: Vilaniu, cafè, presó, Armengol, Bandereta, diputat, general
Prim, mas el Comellar, Genís Argila, casament «per punt», Salomé.
D’aquests mots clau, n’heu de fer servir CINC, com a mínim. En
comptes dels substantius proposats, podeu utilitzar el verb que en
deriva.
[0,5 punts]

1.6.2. Escriviu una caracterització de Salvador Valldaura de lanovel·la Mirall
trencat, de Mercè Rodoreda, a partir dels diferents mots clau que us
proposem: Bàrbara (violinista de Viena), suïcidar-se, Teresa (vídua),
ball, casar-se, París, Sofia, Joaquim Bergadà (padrí de la Sofia), ulls de
japonesa, masia de Vilafranca. D’aquests mots clau, n’heu de fer servir
CINC, com a mínim. Podeu utilitzar els infinitius proposats en qual-
sevol temps...
tracking img