La borsa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6877 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
QUÈ ÉS LA BORSA?

HISTÒRIA DE LA BORSA

Per entendre l'actual funcionament de la borsa, abans hem de saber el motiu de la seva creació.
L'origen de la borsa com a institució es dóna a finals del segle XV a les fires medievals, on ja es feien transaccions de certs productes, mentre que el terme "borsa" va aparèixer a Bruges, per la família Van der Bursen, comerciants que organitzaven mercatsde títols mobiliaris i valors al seu palau. Però no va ser fins el 1460 que no va aparèixer la primera borsa del món, concretament a la ciutat belga d'Anvers. Aquest fet es va donar gràcies a fixar permanentment una fira medieval en aquesta ciutat, on es feia la compravenda de valors mobiliaris. Posteriorment, ja van aparèixer la Borsa de Londres (1570), la de Lió (1595) i la de Nova York (1792).A Espanya, a part de les fires medievals, la borsa va tenir uns altres antecedents, les llotges, edificis destinats a les transaccions comercials de gra, seda i altres productes i que va ser construïda pels mercaders i no va ser fins el 10 de setembre de 1831, sota el regnat de Ferran VII, quan es va crear la primera borsa de l'estat, la Borsa de Madrid. Aquest fet es va donar desprès d'uns certsanys de treball, ja que la idea va ser proposada per Josep I Bonaparte, germà de Napoleó, el 1809.
La Borsa de Madrid, al igual que la resta de Borses creades fins al moment, tenia l'objectiu principal de donar sortida al deute públic, creada, sobretot per les guerres en les que estava involucrat el país. Més tard, van néixer la resta de Borses espanyoles: Bilbao (1890), Barcelona (1915) iValència (1980). Cal destacar, que abans de la borsa oficial, a Barcelona existia el Mercat Lliure de Valors.
No va ser fins el 14 de Gener de 1992 que va néixer el principal índex borsari espanyol, l'IBEX 35, que es va crear per la selecció de les 35 empreses amb més capitalització del conjunt de Borses del estat.

DEFINICIÓ

Molts de nosaltres hem sentit la paraula borsa, als carrers, alsmitjans de comunicació... però, realment sabem que vol dir aquesta paraula? Què és exactament la borsa i quin és el motiu de la seva existència dins el sistema financer de totes o gairebé totes les economies mundials?

La borsa és un mercat públic organitzat on hi participen les empreses d'un país o regió determinada. Com en tots els mercats, s'hi negocien uns certs productes, en aquests cas, sondiners tipificats en productes financers que poden ser bons, obligacions o accions entre altres.
El seu objectiu es donar facilitats a l'hora de negociar aquests productes als seus membres: els inversors i les ja anomenades empreses. L'objectiu es que els primers introdueixin ordres i realitzin negociacions de compra i de venda. D'aquesta manera, les empreses amb un capital petit, aconsegueixenfinançament pels seus projectes. Per tal de complir aquest objectiu, la borsa lluita per donar seguretat i transparència.
PARTICIPANTS DEL MERCAT

Com ja he esmentat anteriorment, la borsa és el punt de reunió entre les dues figures més importants de l'economia i aquests són les empreses i els inversors:

• Empresa: És la societats anònima que busca capital. Per obtenir-ne pot llançar a borsaaccions o obligacions.

Les accions representen una petita part del capital d'una societat. Per tant, el propietari d'una acció de, per exemple, "CaixaBank", també ho es d'un X% de l'empresa.

En canvi, quan una societat llança obligacions a borsa, llança el seu deute. Aquest el compren els inversors amb la condició que l'empresa els hi haurà de tornar després d'un període de temps que ésvariable: pot ser deute a 5, 10 anys...

• Inversors: Són els que estan interessats en comprar els productes financers de les empreses, o sigui, el grup que els hi ofereix capital. Poden ser empreses (per exemple, "La Caixa" disposa de un 12'9% de Repsol) o particulars. Aquests dos sempre inverteixen els seus diners buscant rendibilitat a les seves operacions, ja que per fer-les assumeixen...
tracking img