La casa del tren

Páginas: 5 (1172 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2012
Treball de nutrició

PUNT 1 "INTRODUCCIÓ"

En aquest apartat heu d’explicar les intencions vostres per fer el treball i els resultats o expectatives que espereu d’aquest. Caldrà fer una valoració inicial del que opineu sobre el tema de nutrició i alimentació fent menció també al concepte de dieta. Fins i tot podeu parlar de cada un dels punts que heu d’elaborar en el treball i per això podreuutilitzar els apunts de classe. La introducció ha de ser d’un mínim de 400 paraules.


PUNT 2 “ÍNDEX DE MASSA CORPORAL”

En aquesta ocasió heu d'explicar breument que és aquest concepte i calcular el vostre IMC. Per a dur a terme aquest càlcul heu de tenir en compte el vostre pes i la vosta altura, la fòrmula és la següent:

IMC = Pes (Kg) / Estatura2 (metres) exemple: Pes (60 Kg) /Estatura (1,70 * 1,70 metres)
En funció del resultat:
Possibles problemes de salut: < 16,5
Infrapes: 16,5 - 18,5
Baix pes: 18,5 - 20
Normal: valors entre 20 - 24,9
Obesitat lleu: Homes: 25 - 29,9 Dones: 24 - 28,9
Obesitat severa: Homes: 30 – 40 Dones: 29 - 37
Obesitat molt severa: Homes: > 40 Dones: > 37
PUNT 3 “EL METABOLISME BASAL”
Ara heu d’explicar què és el "METABOLISME BASAL" i calcularquin és el vostre. Evidentment el resultat s’ha d’especificar en kcalories.
Dones: MB = 655 + (9,6 * P) + (1,8 * T) - (4,7 * E)
Homes: MB = 66 + (13.7 * P) + (5 * T) - (6,8 * E) = 66+890,5+900-251,6=794,9*1,55=1232,1 kcal
455+1568+489=2512 kcal

P= pes en quilograms.
T= estatura en cm.
E= edat en anys.

PUNT 4 “DESPESA ENERGÈTICA”
En aquest apartat es tracta de calcular la DESPESAENERGÈTICA en funció dels hàbits que teniu en quant a realitzar activitat física. Per fer això heu de calculareu la despesa energètica que teniu durant tres dies seguits. Per calcular-la has de tenir en compte les dades del següent quadre. Simplement es tracta de qualificar les 24 hores d’un dia segons el tipus d’activitat que heu fet en aquell dia i treure el càlcul total. Penseu que durant el dia pucfer diverses activitats i que cada activitat té una despesa energètica diferent en funció del nivell d’intensitat. Així sabreu el total de kcalories que haureu de consumir al dia.

[pic]

Com a exemple teniu que en 24 hores una persona pot fer:
7 hores de Repòs * 65 kcal= 455 Kcal
6 hores d’activitat lleugera * 163 kcal= 978 kcal
11 hores d’activitat relaxada * 98 kcal= 1078 kcal
I aixòdona un total de 2511 kcal.

PUNT 5 “LA NOSTRA DIETA”

Ara que ja hem calculat el total de calories que hem consumit en tres dies, hem de saber si distribuïm correctament la quantitat de kcalories que aportem mitjançant els carbohidrats, les proteïnes i els lípids. Per fer això el primer que hem de tenir clar és que la distribució dels nutrients per a una "DIETA EQUILIBRADA" és la següent:Carbohidrats: 60%
Proteïnes: 15%
Lípids: 25%

Si per exemple el càlcul del punt 3 t'ha donat que has de consumir 2000 Kcal, la distribució hauria de ser la següent: 1200 Kcal de Carbohidrats, 300 Kcal de proteïnes i 500 Kcal de lípids.
El que heu de fer llavors, és calcular les proporcions en kcalories i el seu equivalent en % de cada un dels principis immediats de l’alimentació d’un dia. Uncop heu tret els resultats ho podeu representar en un gràfic.

[pic]
Una vegada que tens la distribució de nutrients distribuïda en quantitat de kcalories, hem de passar aquesta mesura a grams (gr), ja que d'aquesta manera sabreu calcular de forma més correcta la distribució dels aliments de la vostra alimentació i que podríeu utilitzar per elaborar una dieta més correcta i equilibrada.

1 grde CBH = 9 Kcal.

1 gr de Pr = 4 Kcal.

1 gr de Lp = 4 Kcal.


Amb aquestes dades sabem que si he de consumir 500 Kcal de lípids, puc fer el càlcul següent: 500 / 4 = 125 gr de lípids a consumir al dia que equivaldran a 500 Kcal.

PUNT 6 “BALANÇ ENERGÈTIC”

Simplement heu de fer el càlcul del “BALANÇ ENERGÈTIC”. És a dir restar a la ingesta energètica la despesa energètica. Si és...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • CASO 02 Tren El ctrico
  • Caso Hipotetico El tren costero
  • tren
  • trenees
  • Tren
  • Tren
  • el tren
  • El tren

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS