La ciencia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (256 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A ciencia é, en sentido amplo, calquera coñecemento organizado. Pero, en sentido máis restritivo, é o conxunto dos sistemas de coñecemento organizado con obxecto emétodos de estudo determinados e baseados en leis obxectivas que se poden verificar (o que se chama o método científico), e tamén ao sistema empregado para adquirir ditoscoñecementos.[1]
Este artigo está de acordo co sentido máis restritivo da palabra. A ciencia tal como se considera neste artigo denomínase moitas veces como ciencia experimental,a fin de diferenciala da ciencia aplicada, que é a aplicación da investigación científica a necesidades humanas específicas, aínda que as dúas estean certamenteinterconectadas. E moito menos se consideran as denominadas ciencias sociais.[2]
A vontade da comunidade científica é a de producir "coñecementos científicos" a partir de métodosde investigación rigorosos, verificábeis e reproducíbeis. En canto aos "métodos científicos" e aos "valores científicos", son á vez o produto e a ferramenta de producióndestes coñecementos, e caracterízanse polo seu obxectivo, que consiste en permitir comprender e explicar o mundo e os seus fenómenos da maneira o máis elemental posíbel, édicir, producir coñecementos aproximándose o máis posíbel aos feitos observábeis. A diferenza dos dogmas, que pretenden igualmente dicir a verdade, a ciencia está aberta ácrítica, e os coñecementos científicos, así como os seus métodos, están sempre abertos á revisión. Ademais, as ciencias teñen como finalidade comprender os fenómenos, ede obter diso previsións xustas e aplicacións funcionais. Estes coñecementos son a base de numerosos desenvolvementos técnicos que teñen forte impacto na sociedade.
tracking img