La ciencia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (394 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Seminari 4. CITES BIBLIOGRÀFIQUES Un aspecte essencial de l’activitat acadèmica són les cites bibliogràfiques. No es pot fer cap afirmació científica que no vagi suportada pel nostre treball, o bé,pel treballs d’altres. En aquest darrer cas s’ha d’acompanyar de la cita corresponent. Tots els treballs que es fan en ciència: projectes, informes, tasques de curs, articles han d’anar acompanyats deles cites bibliogràfiques corresponents. D’aquesta manera es preserva la propietat intel·lectual i no fem afirmacions que no estiguin sustentades per l’aplicació del mètode científic. Amb aquestseminari iniciem els treballs lligats a l’aplicació del mètode científic. Objectius d’aquest seminari 1. Realitzar un conjunt de cites bibliogràfiques de diverses fonts. 2. Utilitzar i conèixer lesfuncionalitats de la pàgina web de la UIB dedicada a la biblioteca. Mètode 1. S’ha d’escollir un tema determinat de biologia, per exemple: bioquímica, fisiologia vetal, evolució, biologia marina, botànica,etc. Sobre el tema escollit farem les cites bibliogràfiques que s’indiquen al punt 3. 2. S’ha d’obrir a pàgina web de la biblioteca de la UIB:http://biblioteca.uib.es/oferta/ajuda/citar_bibliografia/?contentId=196363 Aquesta pàgina conté tota la informació necessària per realitzar cites bibliogràfiques de manera correcta. 3. S’han de fer dos exemples de cita bibliogràfica del tema escollit percada un dels apartats següents• • • • • • • • • • •

Llibre Capítol d'un llibre Revista Article de revista Congrés Article d'un congrés Tesi doctoral Textos electrònics, pàgines web, bases de dades ialtres programes informàtics Revistes electròniques Llistes Missatges electrònics

4. Es preparar el treball en un document de text. Per cada apartat s’aferrà l’exemple que es proposa a la página dela biblioteca i davall el nostres exemples escrits en vermell.

Per exemple: Hem escollit el tema de biología general. Pàgina web de la biblioteca

LLIBRE
Cognoms, Nom de l'autor (inicials o...
tracking img