La cienciologia

Páginas: 43 (10519 palabras) Publicado: 22 de febrero de 2011
La complexa organització de l’Església de la Cienciologia

0· Índex:

1· Introducció

2· Definició i característiques de les sectes destructives

3· La Cienciologia
3.1· Origen i desenvolupament
3.2· El fundador
3.3· La doctrina
3.4· Captació
3.5· Mitjans i finançament
3.6· Simbologia
3.7· Estructura de l’organització

4· ¿Podria tractar-se d’una organitzaciócriminal?

5· Metodologia

6. Entrevista

7· Conclusions

8· Bibliografia

9· Annexos

1· Introducció:

Segons la definició de Schein una organització és: “La coordinació planificada de les activitats d’un grup de persones per aconseguir un objectiu o un propòsit comú, mitjançant la divisió del treball, rols i funcions, la jerarquia d’autoritat i responsabilitat”. Basant-nos enaquesta definició, nosaltres hem escollit com a objecte d’estudi l’Església de la Cienciologia.

En primer lloc, tenint en compte que la informació de la que principalment hem fet ús, i que no prové de l’església, la senyala com a secta destructiva, pel seu caràcter destructiu cap als membres, iniciem el nostre treball definint el què és una secta i explicant les característiques principals de lessectes destructives.

Posteriorment, després de la breu explicació sobre el què són les sectes, ens endinsem en el món de la Cienciologia, explicant en primer lloc, com i qui la va fundar, a més del seu desenvolupament al llarg dels anys.

Acte seguit, continuem fent referència a la doctrina que practiquen, un tant particular, i la manera com capten nous membres, els quals, han de passar per unseguit de proves il·lògiques per tal d’assolir la “llibertat espiritual”.

En tercer lloc, parlem del finançament d’aquesta organització, que com es veurà més endavant, ens durà a plantejar-nos si realment es tracte d’un culte religiós, o bé, d’un negoci.

Continuant amb l’estudi de la Cienciologia, analitzem els símbols que formen la seva identitat, i que, de fet, sintetitzen d’una maneraexacta l’essència d’aquesta organització.

Finalment, acabem aquest apartat estudiant la complexa estructura de l’església. Com es veurà, es tracta d’una estructura jerarquitzada composta per diferents grups, dins dels quals tenen també la seva pròpia estructura.

En el següent apartat ens plantegem si a més de secta es tracta d’una organització criminal, ja que, té un expedient bastant extensde sentències judicials arreu del món, pel fet de cometre diferents actes considerats il·lícits.

En l’últim punt, expliquem la metodologia emprada per a dur a terme aquesta investigació i acte seguit, concloem aquest treball donant la impressió general que ens ha produït l’estudi d’aquesta organització.

2. Definició i característiques de les sectes destructives:

La paraula secta com a talva ser encunyada per primer cop en els treballs del sociòleg alemany Max Webber. Aquesta va ser definida com a organització oposada a l’església.
Posteriorment, la definició de secta ha anat evolucionant fins a adquirir diferents significats; per exemple, la Reial Acadèmia Espanyola la defineix com: “el: 1. conjunt de seguidors de parcialitat religiosa i ideològica; 2 doctrina religiosa oideològica que es diferencia i independitza d’una altra; 3 conjunt de creients dins una doctrina particular o de fidels a una religió que el parlant considera falsa.
Per altra banda, els sociòlegs defineixen secta com a grup de persones aglutinades pel fet de seguir una determinada doctrina i/o líder i que, amb freqüència s’han escindit d’algun grup de doctrina major respecte la qual, en general, esmostren crítiques.
No obstant, és necessari distingir entre secta i secta destructiva per no caure en valoracions errònies. La diferencia principal es troba en que, una secta simplement tracta de seguir una via espiritual inconformista en relació a les institucions religioses establertes; i una secta destructiva és una agrupació totalitària que utilitza tècniques de persuasió coercitiva i de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cienciología
  • Cienciologia
  • cienciologia
  • Cienciologia
  • cienciologia
  • cienciologia
  • Cienciologia
  • Cienciologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS