La circulació limfàtica

Páginas: 6 (1300 palabras) Publicado: 13 de mayo de 2011
Sistema limfàtic
El sistema limfàtic es un circuit de retorn paral·lel al circulatori amb la missió de portar els líquid limfàtic, que s’anomena limfa, des dels teixits cap la sang . Es un sistema de neteja del organisme .
Característiques:
- Es un circuit de retorn paral·lel a l`aparell circulatori
- La seva missió es conduir la limfa dels teixits a la sang
- Esta format pervasos limfàtics i ganglis limfàtics
Funcions:
- Conservació de la concentració de proteïnes del líquid intersticial i eliminació dels accedents del mateix que pogueren existir en els teixits .
- Absorció i transport de las grasses des de les vellositats intestinals ja que aquestes no poden ser recollides per els capil·lars sanguinis .
- Producció de limfòcits i filtració de bactèries itoxines , es un sistema de defensa

Està format per els vasos linfàtics, els ganglis linfàtics, la medul·la òssia i alguns òrgans que tenen funció limfàtica com són les amígdales, el tim, la melsa...
[pic]
Font: http://www.cienciasnaturalesonline.com/el-sistema-linfatico-2/2009
La limfa es un líquid incolor a vegades presenta un color una mica lletós , que s`origina a partir del plasma sanguini ilíquid intersticial ( aquest es el que banya les cèl·lules ) .
La limfa té origen en l’ excés de líquid de los capil·lars sanguinis que passa al espai intersticial o intercel·lular i és recollit pels capil·lars limfàtics que drenen a vasos limfàtics més grossos fins a desembocar a las venes subclàvies.
El quadrant superior del cos a la vena subclàvia dreta i la resta del cos a la venasubclàvia esquerra.

[pic]
Font imatge: http://www.imperial.edu/~thomas.morrell/zool204.htm
Vasos limfàtics
Igual que el sistema circulatori el sistema limfàtica te una xarxa de vasos de diferent diàmetre que s’anomenen:
- capil·lars limfàtics i vasos limfàtics
Els vasos limfàtics s`originen en petits capil·lars limfàtics formats per una sola capa de cèl·lules que permeten la reabsorció .
Aquestscapil·lars s`uneixen per formar els vasos limfàtics que tenen unes vàlvules al seu interior per evitar el retrocés de la limfa ( aspecte de rosari)
Al tram entre dues vàlvules s`anomena angion
Cada vas limfàtic va a desembocar en un gangli limfàtic
D`aquets ganglis limfàtics surt un vas limfàtic que desemboca en un gangli superior
Els vasos de les extremitats superior desemboquen a traves dela gran vena limfàtica a la vena subclàvia dreta .
Els vasos de les extremitats inferiors desemboquen a la cisterna de Pequet

Ganglis limfàtics
Son òrgans formats per agrupacions de cèl·lules que tenen forma de mongeta ( ronyo )
El teixit limfàtic consta d`una matriu de teixit connectiu , formen com uns compartiments , on hi trobem els glòbuls blancs ( limfòcits ) .
Els ganglis limfàticsestan col·locats estratègicament
En aquesta ganglis es troben les cèl·lules fagocitaries anomenades macròfags que son les responsables que durant una infecció els ganglis apareixien inflamats .
A cada gangli arriben varis vasos aferents i surt un vas eferent .
[pic]
Font de la imatge: http://recursostic.educacion.es/ciencias

Funcions :
- formar els limfòcits que son les cèl·lules dedefensa del organisme
- filtrar la limfa impedint el pas de substàncies estranyes , per això en cas de infecció els ganglis limfàtics s`inflamen.
- Desenvolupament de globulines , a partir de cèl·lules derivades de limfòcits ( proteïna sanguínia que conte cossos immunes o anticossos )

Entre els ganglis cal destacar :
- ganglis poplíties – darrera del genoll
- ganglis ingleals – en l`ingle- cisterna de pecket- part abdominal
- ganglis abdominals – recullen la limfa de l`abdomen
- ganglis pulmonars – dels pulmons
- ganglis paraesternals – recullen la limfa del tòrax
- ganglis axil·lars – recullen la limfa de braç , hombro , pit ...
- ganglis occipitals – limfa del coll
- ganglis submaxil·lars – regió facial mitja
- ganglis paratoideos – davant de l`orella
-...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Filaria Limfatica
  • taller limfatico
  • Circulacio feto.placenta
  • circulació de la sang
  • Circulacio de la atmosfera
  • Circulaci n humana
  • Circulaci n general de la atmosfera
  • CIRCULACI N FETAL

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS