La concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (378 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
BLOC I. ACTIVITAT 2
La concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolar té quatre característiques:
* Visió constructivista del funcionament psicològic.
* Orientacióeducativa.
* Visió bidireccional entre el coneixement psicològic, i la teoria i la pràctica educativa.
* Voluntat integradora d’aportacions
Aquesta concepció té un referents teòrics com la teoriagenètica del desenvolupament intel·lectual en la qual Piaget reflecteix que el nen és actiu i que ha d’haver un equilibri en la construcció dels esquemes.
També, la teoria del processament de lainformació que reflecteix que ha d’haver una organització dels coneixements, s’han de tenir uns coneixements previs i també específics.
L’elaboració teòrica dels components motivacionals, emocionals irelacionals que diu que s’ha de tenir una motivació, que sense ella no pots aprendre.

La teoria de l’assimilació reflecteix que ha d’haver un aprenentatge significatiu, és a dir, que només aprenem siestablim vincles entre els coneixements que ja tenim amb els nous. Hi ha tres components essencials en l’educació (triangle interactiu) són l’alumne, el mestre i els conceptes o contingut.

I, perúltim, la teoria sociocultural del desenvolupament i de l’aprenentatge que reflecteix l’escola com a context de desenvolupament. Dóna importància a la Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) que és on estroba el nen i on pot arribar amb l’ajuda dels mestres. El llenguatge és l’eina de comunicació i la interacció.
Tot això implica la jerarquització dels principis de la concepció:
En el primernivell, el més extern, l’escola com a context social i socialitzador ja que els coneixements adquirits els faran formar part de la societat a la que viuen. El segon nivell, és el que passa pròpiament dinsl’aula; la interacció entre alumne, mestre i continguts del triangle interactiu. El mestre prepara unes activitats(continguts) amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge de l’alumne. I, per últim el...
tracking img