La contaminación atmosferica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1740 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ciències per el món contemporani

Clara Quirante i Andrea Rama 

DEFINICIÓ
L'atmosfera terrestre és la capa de gasos que rodegen el planeta terra i retinguda per la gravetat de la terra. En els gasos presents, destaquen amb aproximadament quatre cinquenes parts el nitrogen, amb una cinquena part l'oxigen, i amb quantitats més petites d'altres gasos. L'atmosfera és vital per la vida ja quesense el gasos esmentats no hi hauria vida a la terra, tal i com la coneixem.
L'atmosfera no té un límit definit, a mesura que s'allunya de la terra es torna més lleugera fins que es confon amb l'espai. Per tant no hi ha una barrera clara entre l'interior i l'exterior de l'atmosfera. Tres quartes parts de la massa de l'atmosfera estan en el 11 quilòmetres primers. Usualment, les persones queviatgen per sobre dels 80 quilòmetres ja s'anomenen astronautes. La línia de Karman, als 100 quilòmetres per sobre de la terra, és usada freqüentment com la frontera entre l'atmosfera o l'espai exterior.

IMPORTACIA DE L’ATMOSFERA
La Terra està envoltada d'una capa invisible de gasos que s'anomena atmosfera o aire. Aquests gasos són aprofitats pels animals i les plantes. L'atmosfera reté l'escalfordel Sol, però impedeix que ens arribi la radiació perjudicial dels seus raigs. Té un paper important en el fet que els rius i els oceans estiguin plens d'aigua: l'aire conté vapor d'aigua que cau en forma de pluja o neu, i això aporta aigua als rius i oceans; part de l'aigua dels mars i rius s'evapora i torna a l'aire, i així s'estableix un reciclatge continu. Tots els éssers vius depenen del'aire.
La relació entre el diòxid de carboni i els animals i les plantes és un exemple de com els gasos de l'atmosfera són utilitzats pels éssers vius. Així com els humans i d'altres animals respiren oxigen i exhalen CO2, les plantes absorbeixen CO2 i produeixen oxigen. Aixó assegurar que l'aire mantingui l'equilibri correcte de gasos en totes les formes de vida.
La contaminació afegeix determinatsgasos a l'atmosfera i en descompon d'altres. Això fa canviar aquest l'equilibri tan fràgil de l'aire. La contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i la pèrdua de la protecció que els gasos de l'atmosfera proporcionen al planeta. Si alterem la proporció dels gasos de l'atmosfera, posarem en perill la vida a la Terra.

CONTAMINANTS DE L’AIRE
La contaminació atmosfèrica es causada perles emissions de fums que genera l'activitat industrial i -per l'ús de certs mitjans de transport individual como el públic, etc.
Hi han dos tipus de contaminants:
El contaminant primari és aquell que s'aboca directament a l'atmosfera per mitjà de xemeneies, vehicles, etc. Un exemple n'és el diòxid de carboni i un altre de molt freqüent n'és la calor.
Un contaminant secundari és el que esforma per la interacció química entre els contaminants primaris i els components naturals de l'atmosfera (nitrogen, oxigen, etc.). Els contaminants secundaris més freqüents a l'atmosfera són elsPAN, el triòxid de sofre , els nitrats, l'àcid sulfúric i l'ozó.

Els principals contaminants atmosfèrics són els següents:
o Les fàbriques i centrals elèctriques que cremen carbó o derivats dels petroliper obtenir energia contaminen l'atmosfera perquè produeixen diòxid de carboni, diòxid de sulfur i òxids de nitrogen. També contaminen altres combustibles que es fan servir a les centrals elèctriques, com ara els emulsionants, fabricats amb sorra de quitrà.
o Les centrals nuclears proporcionen energia a partir de la divisió d'àtoms, cosa que produeix radioactivitat. El perill es que puguinfugues per on s'escaparien quantitats molt perilloses de radioactivitat.
o La indústria metal•lúrgica produeix metalls pesants, com ara el plom, que passen a l'atmosfera.
o La incineració d'escombraries allibera gas metà,diòxid de carboni, diòxid de sofre i plom.
o En determinades activitats agrícoles es fan servir fertilitzants i pesticides per als camps.
o Els motors dels automòbils i dels...
tracking img