La darrera mansio del ferro

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1312 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA DARRERA MANSIÓ DEL FERRO

Vídeo sobre la producció del ferro en el país Dogon

Preguntes sobre el vídeo:

Quin rol juga el ferrer en la producció del ferro?

El ferrer és l'element imprescindible per a la producció del ferro, és l'encarregat de donar la vida al ferro, i és la persona que rep l'ensenyament i l'herència dels antics mestres ferrers, en relació al ritual sagrat per a laconcepció del ferro, i la seva manipulació posterior. El ferrer que contruía un nou forn, era perquè s'havia nomenat un nou ferrer, rarament s'inauguraven forns, ja que la majoria eren reconstruits conservant la base. La producció del ferro anava molt vinculat en la fabricació d'eines per a l'agricultura i l'armament de la població. L'entrada de ferro europeu provoca que desaparegui el costum deproducció del ferro tradicional Dogon desde 1961.

Quin és el paper dels ancestres en la producció del ferro?

La producció del ferro a l'Àfrica és caracteritzada per ser una llarga tradició, i el ferrers ancestres sempre han estat identificats com a sacerdots dels rituals, els quals sòn relacionats amb els cocodrils degut a mitologies sobre l'establiment dels Dogon al territori actual, on ésconstruírien els forns. En el video apareixen 13 mestres ferrers, els quals és reuneixen, a 1967, per última vegada, ja que la tradició s'ha perdut degut a l'esforç físic que requerix el ritual de producció del ferro. Els mestres ferrers, al trobar-se davant del forn, poden identificar, mitjançant les capes de reconstrucció exterior, els mestres ferrers ancestrals que van utilitzar els forns en elpassat. Tot el procès, al igual que els mestres ferrers que el realizen estan ritualitzats.

Quin és el rol i simbologia de la terra. Quins rituals es deriven d’aquesta simbolització?

La terra representa la fertilitat, ja que transforma els elements cremats pels homes en elements que seran manipulables i utilitzables. En l'excavació per a l'obtenció del mineral, s'ha de respectar el límit delterreny sagrat de la mina, i deixar un dia de repós, perquè la mina sigui visitada pels espèrits. En el forn mai és reconstrueix l'interior del forn ja que representa el ventre fèrtil on és realitzarà la concepció del ferro, però en canvi, la part exterior, és reforçada a conciència per a que no és trenqui en el moment de fundició del ferro. Aquest reforç és duu a terme amb argila i aigua, barrejatam terra i herbes sagrades, extrets tots els elements de llocs concrets, tal com marcava la tradició.
La terra amb que va ser construïda la base del forn, mai en els processos de producció ha estat retocada, ja que representa l'anima del ferrer constructor. El propietari del terreny d'on s'extreuran els minerals, per a la fundició, fa un ritual cavant primer ell el sòl, i pronunciant unapregaria perquè la trobada de mineral sigui productiva, ja que és un mineral molt díficil d'obtenir.

Quina és la simbologia del colors, en especial del color vermell?. A que s’associa el vermell?

El mineral buscat a les excavacions, si és posa en contacte amb algun element de color vermell o si alguna dona se li apropa, provoca la seva còlera i l'enfonsament del mineral en la terra, i per tant unamès díficil obtenció. Les dones no poden entrar a la mina, perquè poden tenir el cicle menstrual, i els homes que acabin de copular, estiguin tacats de sang, o hagin estat en contacte amb dones, se'ls hi denega l'entrada. Tampoc és permet l'entrada a la mina o a prop del forn, a persones que duguin robes de color vermell, o a objectes o aliments de color vermell.

Quin és el rol d’homes i donesen el procés de producció del ferro?. I en relació als colors: amb quins colors s’associen les dones.

Els homes representen el element fertilitzador, el carbó, els minerals, l'extracció de la escorsa de l'arbre, les plantes sagrades aplicades, i tots els elements que ajuden a la concepció del ferro. Les dones sòn les constructores del materials que utilitzaràn els ferrers per enmagatzemar i...
tracking img